Daily Archives: 03/05/2010


Ko sve ne radi u prosveti … 1

Dosta je teško opisati nemački sistem obrazovanja. Uglavnom, pokrajine su veoma jake autonomne institucije, kao nekada naše republike. Ministarstvo prosvete svake pokrejine ima svoje centre ili zavode, institucije koje čine neku spregu između države i samih nastavnika. I u tome je najveća njihova snaga, preko tih centara imaju brzinu reagovanja na promene i kontrolu kvaliteta u školama. Time rešavaju problem koji je kod nas veoma izražen a to je tromost Ministarstva prosvete. U poseti jednom takvom centru koji se naziva „Seminar za stručne škole“ video sam kakav put prolaze njihovi nastavnici pre nego što uzmu dnevnik. Na fakultetima završavaju smerove koji su specijalizovani za rad u prosveti. Npr. na ekonomskom fakultetu idu na smer koji ima predmete neiphodne za rad u školi. Nakon završetka fakulteta i dobijanja jakih teoretskih znanja, dolaze u ovaj centar u kome rade 18 meseci odnosno 3 semestra. Za to vreme pronalaze posao u školi i […]