Kako treba organizovati sistem onlajn nastave u školi? 2


Danas, u 2020. godini, sa razvojem tehnologije, navikama učenika i nastavnika, a posebno sa vremenskim ograničenjem i opterećenjem prosvetnih radnika, svaka obrazovna ustanova mora da ima sistem onlajn nastave. Najbolje škole, fakulteti ili neke druge institucije već imaju ovakve sisteme, ali to je zanemarljiv broj. Ako ste vlasnik škole, direktor, pomoćnik direktora ili menadžer bilo koje obrazovne institucije, nemojte postavljeti pitanje: „Da li je meni to potrebno?“, već postavite sebi pitanje:  „Odakle da krenem?“ Kao neko ko se već više od dekade bavi poslovima upravljanja obrazovnih institucija, u kratkim crtama predstaviću vam sistem organizacije onlajn nastave u školi. 

Za početak je potrebno da znate da se ovaj proces sastoji iz tri dela:

 1. Postavljanje sistema – ovo se radi jednom, zahteva puno resursa (vreme, energija, novac), a nakon toga se samo održava i povremeno ažurira. Ovo uglavnom ne radi škola, već angažuje profesionalce da postave sistem
 2. Izrada sistema onlajn učenja – ovo je proces tokom koga se postavljaju onlajn sadržaji u onlajn učionicu. Ovo se takođe postavi jednom (ali ovo postavljanje traje) i nakon toga nastavnici prema svom nahođenju menjaju postavljene sadržaje ako žele. Ovde se na početku uloži vreme i novac za kreiranje onlajn lekcija, zadataka, testova, ali kasnije nema ulaganja. 
 3. Onlajn nastava – proces koji konsantno funkcioniše, kontrolišu ga nastavnici. U ovom delu nema ulaganja, ovo je dalje samoodrživ sistem.

Da biste postavili sistem za onlajn nastavu u vašoj instituciji, neophodno je da imate odgovarajući kadar za to. Stručan kadar vam je potreban najviše u početnom delu postavljanja sistema, a nakon toga je prosečan nastavnik u stanju da realizuje onlajn nastavu. Naravno, potrebna je i dodatne obuka nastavnog kadra, ali to nije intelektualno zahtevno, lako je ostvarivo i lako se dolazi do uspeha. Pa krenimo redom:

Postavljanje sistema

U ovom delu je potrebno da angažujete ili se makar savetujete sa profesionalcima iz ove oblasti. Sigurno ćete naići na nastavnike koji kažu da je ovo lako i da oni to mogu da postave, ali na kraju se uglavnom to završi loše. Postoje nastavnici koji ovo znaju, proces je sličan kao za postavljanje sajta škole, samo što je ovaj sistem za onlajn učenje (Learning Managment System) malo komplikovaniji od običnog sajta, pa zato savetujemo profesionalce. 

Nakon što se podesi server i instalira neki od sistema za učenje (LMS), potrebno je podešavanje tog sistema. Postoji puno onlajn sistema za učenje, ali ja savetujem Moodle. Ovo je sistem koji se u pedagoško-didaktičkom smislu pokazao odličnim. Nije komplikovan za nastavnike i ima puno različitih hijerarhijskih nivoa učesnika. Jedna od njegovih najboljih osobina je dobra administracija, odsnosno izveštaji o radu. Moodle ja malo komplikovaniji od drugih LMS sistema, najjednostavniji je Google classroom, ali ako ustanova želi stabilan svoj sistem, onda je Moodle najbolje rešenje. Inače, sve ovde opisano u ovom tekstu je moguće primeniti na bilo koji LMS. 

Za ovaj posao vam je potreban Moodle administrator. Za ovaj posao je moguće angažovati nastavnika, ali je neophodno da taj nastavnik prođe dobru obuku za administraciju ovog sistema. Ova obuka nije jednostavna. Moodle administrator treba da dizajnira, odnosno modeluje ceo sistem, napravi posebne onlajn učionice za svako odeljenje i upiše na sistem nastavnike. Da ovaj sistem nije na internetu, u realnosti bi se svodio na pravljenje zgrade škole. Baš tako, kreiranje prostorija, hodnika, zapošljavanje  nastavnika, stručnih saradnika, tetkica, domara :))) Ova osoba (ili možda dve osobe) mora da bude odgovorna osoba i jako stručna. 

Izrada sistema onlajn učenja

Ovo je sada najvažniji posao. U ovom delu pravite onlajn nastavu. Ovde je potreban kvalitetan kadar iz vaše ustanove. Svaki nastavnik treba za svoj predmet da napravi lekcije u digitalnom obliku. Ove lekcije uglavnom nisu prilagođene sistemima za učenje, pa je neophodno da postoje instrukcioni dizajneri koji znaju da lekcije iz MS Word-a pretvore u lekcije na LMS-u. Instrukcioni dizajneri su takođe nastavnici, ali oni koji dobro poznaju veb-alate za učenje i oni koji su dobri didaktičari. To su najbolji nastavnici u školama. Oni sve to spakuju na sistem za učenje, u svaku učionicu posebno. Što više instrukcionih dizajnera imate to će proces biti brži. 

Lekcije, zadaci, vežbe, testovi, radionice se na sistemu ređaju prema nastavnom planu i programu, a odeljenjski starešina vodi računa o rasporedu. Kada se sve lekcije postave, moguće je upisati učenike u onlajn učionice. 

Onlajn nastava

Nastava se dalje izvodi tako što se učenicima otvaraju lekcije hronološki kako im inače teče raspored i oni uče, vežbaju, rešavaju zadatke. Sve to prate predmetni nastavnici i daju povratne informacije, ocenjuju i vode evidenciju. Odeljenski starešina prati opterećenost učenika. Na kraju je lako ispratiti aktivnost svakog učenika i izvući izveštaj o radu.

Ovo je samo ukratko prikazan način krairanja sistema za onlajn učenje. Postoje razne varijante ovog sistema. Ja sam prikazao kreiranje učionice za odeljenja, tako da učenik ulazi samo u svoju učionicu, dok postoji varijanta da svaki predmetni nastavnik napravi svoju onlajn učionicu i onda da se učenici upisuju u posebne predmete. Ja smatram da je ova varijanta da učenik ima samo jednu učionicu, a da se nastavnici „šetaju“ bolja, ali sve to zavisi od ustanove do ustanove.

Za bilo kakvu pomoć oko modeliranja onlajn sistema za učenje, stojim na raspolaganju: profesor.zoran@gmail.com 


Leave a comment

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

2 thoughts on “Kako treba organizovati sistem onlajn nastave u školi?

 • Jelena Tesic

  U skladu sa brojem časova jednog predmeta, koliko vremena tokom nastavne nedelje koja se realizuje isključivo u onlajn režimu (ne u hibridnom) za sve učenike oni treba da posvete izučavanju tog predmeta. Eksplicirajte strukturu njihovog angažmana (lekcija, forum…) uz navođenje količine vremena koju treba da utroše za svaku od navedenih aktivnosti.

  Na početku radne nedelje jasno istaknete koliko će vremena učenicima trebati za izučavanje nastavnih sadržaja predmeta koji predajete.
  Da li mozete da mi odgovorite na ova pitanja.
  Unapred hvala.