Daily Archives: 07/05/2010


Privreda = obrazovanje = privreda 1

Već sam pisao koliko je privreda važna za sistem obrazovanja u Nemačkoj. To sam osetio na lokalnom i pokrajinskom nivou, a  nakon posete Saveznom ministarstvu prosvete Nemačke, video sam da se oni ne šale. Nastajanje njihovih obrazovnih profila je u potpunosti prepušteno privredi. Ovo smo i mi preuzeli (odnosno možda su i oni od nas, nisam siguran ali slično je). Savezni institut za razvoj obrazovanja, je ustanova koja koordinira procesom nastajanja obrazovnog profila. Naravno ovo joj je samo jedna od uloga. Jednostavno privreda se obrati njima, ili direktno neka kompanija ili neko udruženje sa zahtevom da se razvije neki karakterističan profil koji je njima potreban. Nakon toga vrše se razgovori sa privredom oko karakteristika tog „budućeg radnog mesta“ i definišu se osnovne radne kompetencije.  Postupak je sličan kao kod nas jer nakon toga se sastaju pisci kurikuluma i prave nastavne planove i programe na osnovu zahteva privrede. Da kažemo sasvim […]