Daily Archives: 19/06/2012


E-pismen dolazi u vaš grad !!! 1

Iz našeg ugla, možemo reći da je krenulo: Elektronsko učenje postaje prepoznatljiv način stručnog usavršavanja u Srbiji. Do sada je ralativno mali broj nastavnika prošao ovaj vid stručnog usavršavanja, ali kako stoje stvari sa našom prosvetom i parama, ovo je jedno od boljih rešenja. Veličina ljudi koji se bave stručnim usavršavanjem na internetu ne ogleda se samo u njihovoj viziji, već i u želji da dođu do što većeg broja nastavnika u devastiranim područijima i njima predstave ovaj vid edukacije. Uz pomoć Digitalne agende, tima nastavnika okupljen oko ideje E-pismen, organizovaće besplatan seminar: „Elektronska škola za početnike – kreiranje kurseva za učenje na daljinu putem interneta“ za opštine trećeg i četvrtog stepena nerazvijenosti u Srbiji. Svaki seminar traje šest nedelja. Seminari će biti organizovani u periodu od 15. septembra do 15. decembra 2012. godine. Tokom trajanja seminara polaznici sukcesivno savladavaju program tako što prate lekcije u saradnji sa drugim nastavnicima […]