Monthly Archives: januar 2013


Kako koristim tehnologiju u nastavi

Ovaj članak napisao je kolega Milorad Eror, inače nastavnik matematike, koji je nastavio studije na master studijama PMF u Novom Sadu. Iako matematiku često smatramo za predmet kod koga je veoma teško organizovati aktivno orijentisanu nastavu, kolega Eror koristi prednosti interneta da svojim učenicima predstavi svoj predmet kao jedan od najvažnijih za njihovo školovanje. Pored ovoga članka možete pogledati njegove radove na sajtu: miloraderor.weebly.com Računari i internet su u velikoj meri izmenili naš svet i njihov uticaj na naš život je sve značajniji. Tehnologije se sve brže razvijaju, igraće sve značajniju ulogu i u obrazovanju. Nastavnici u osnovnim i srednjim školama sve više uvode savremene tehnologije u nastavni program, tako da učenici na časovima koriste internet, multimedije i neposredno razmenjuju poruke kao što to rade i van škole.Predajem matematiku u osnovnoj školi i pre skoro mesec dana sam objavio svoj sajt. Smatram da se tehnologija može koristiti i van učionice. Veb sajt […]