Dobri – loši primeri


Tok obuke:

Metoda je zasnovana na slučaju grešaka i ispravljanja grešaka. Postoji mogućnost grupnog rada kao i individualnog rada. Kod grupnog rada nastavnik podeli učenike na grupe. Učenicima dati primer nekog rešenja, rada, eseja …. koji ima greške kao i primer ispravnog rada. Broj grešaka definiše težinu problema. Materijal koji dobiju učenici može biti u štampanom ili elektronskom obliku.  Može biti dokument, prezentacija, slika … Ovom metodom možemo videti da li učenici prepoznaju gde je greška i da li znaju da je otklone i reše problem. Postoji varijanta da se materijal prikaže javno (na tabli, projektoru) i da se sa nastavnikom komentariše gde su problemi pa učenici kasnije da rešavaju ili da se učenicima ostavi da sve rade sami.

Komentar:

Metoda za koju ne treba mnogo vremena za pripremu. Veoma zahvalna za rad i za nastavnika i za učenika. Učenici vole da koriste istraživački rad a nastavniku je lako da oceni uspešnost rada. Može veoma dobro da se pripremi i isplanira.

Materijali:

U zavisnosti od varijante: materijal sa greškom, materijal bez greške, moderacijska tabla, projektor, štampani materijal

Primeri:

Upotreba:

Preporuka je da se grupni rad realizuje u fazi obrade gradiva, a individulani u fazi utvrđivanja.

napomena: ovaj tekst je preuzet sa materijala koji se koristi za seminar “Predmatna didaktika – računarstvo i informatika” a čiji su autori nastavnici foruma informatike u projektu GTZ-a – reforma stručnog obrazovanja.

Leave a comment

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *