Daily Archives: 22/11/2008


Skupština udruženja nastavnika „Dositej“

Dana 12.12. 2008. godine u hotelu „Palace“, Topličin venac br. 23, održaće se redovna skupština udruženja nastavnika „Dositej“. Udruženje nastavnika osnovnao je pre 3 godine, ali nikad nije zaživelo u svom pravom svetlu. Velike obaveze nastavnika koji su bili osnivači nisu dozvoljavale da se udruženje razvije i da ostvari svoje zacrtane ciljeve. Od marta ove godine, radne grupa nastavnika na čelu sa g-dinom Klages-om radila je na postavljenju temelja novog-starog udruženja. Na ovoj skupštini osim usvajanja izveštaja jedna od tački dnevnog reda je i izbor novog rukovodstva kao i predstavljanje novog web servisa udruženja.


Dobri – loši primeri

Tok obuke: Metoda je zasnovana na slučaju grešaka i ispravljanja grešaka. Postoji mogućnost grupnog rada kao i individualnog rada. Kod grupnog rada nastavnik podeli učenike na grupe. Učenicima dati primer nekog rešenja, rada, eseja …. koji ima greške kao i primer ispravnog rada. Broj grešaka definiše težinu problema. Materijal koji dobiju učenici može biti u štampanom ili elektronskom obliku.  Može biti dokument, prezentacija, slika … Ovom metodom možemo videti da li učenici prepoznaju gde je greška i da li znaju da je otklone i reše problem. Postoji varijanta da se materijal prikaže javno (na tabli, projektoru) i da se sa nastavnikom komentariše gde su problemi pa učenici kasnije da rešavaju ili da se učenicima ostavi da sve rade sami. Komentar: Metoda za koju ne treba mnogo vremena za pripremu. Veoma zahvalna za rad i za nastavnika i za učenika. Učenici vole da koriste istraživački rad a nastavniku je lako da […]


Šta nam je donela „reforma“ obrazovanja

Ne znam da li je reč „reforma“ pleonazam u obrazovanju, jer inače, obrazovanje je živ proces koji se stalno menja, koji je stalno u reformi. Tako mi se čini. Slučajno (a možda i namerno) u poslednje dve godine radio sam poslove koji su me približili nekim institucijama obrazovanja, u kojima sam sagledao čitav niz, nastanak i implementacije obrazovnih profila u srednjem stručnom obrazovanju. Tek sam, evo posle 6 godina rada kao nastavnik, uspeo da kompletiram nastavni proces i naučio kako da maksimalno pružim znanje svojim učenicima. Trenutno je oko 370 srednjih stručnih škola u Srbiji. Od toga je 155 škola u ogledu i u njima je 55 različitih obrazovnih profila u pilot fazi. Te 155 škole, pokrivaju 13 područija rada i neke od tih škola imaju pomoć raznih organizacija: CARDS (faza 1), obuhvata 50 škola, GTZ – 44 škola, CARDS (faza 2) – 22 škole, samostalno bez pomoći u ogledu […]