Stripovi na temu


Tok obuke:

Nastavnik započinje čas zadavanjem teme postavlja nekoliko sličica, u formi stripa, na moderacijsku tablu. Učenici treba da poređaju slike po logičnom redu kako bi dobili smislenu priču (zadavanjem rednog broja sličice ili lepljenjem sličica po redu). Nakon formiranja stripa na temu (logičnog redosleda sličica), učenici treba da detaljno opišu u formi teksta svaku sličicu i pridruže joj odgovarajući tekst. Na kraju svaki učenik treba da izvrši sistematizaciju, odnosno da izvede svoj zaključak čitave priče.

Komentar:

Ova metoda je namenjena za razvijanje logičkog mišljenja kao i kreativnosti kod učenika. Uz ovu metodu učenici usavršavaju svoje:

  • pismeno izražavanje
  • samostalno razmišljanje
  • strukturiranje i formulisanje teksta
  • veštine sistematizacije

Najpogodnije je raditi u grupama ili parovima.
Obavezna je analiza i diskusija, gde će učenici da izvrše procene rezultata, povezivanje prethodnog i novog gradiva i izvođenje zaključaka u vezi sa zadatom temom. Neophodno je napomenuti da je ova metoda veoma interesantna za učenike.

Materijali:

Pripreme nastavnog materijala zavise od teme, ali su uglavnom dugotrajne i opsežne. Nastavnik treba da ima ideju od koje će krenuti. Onda treba da osmisli kako da integriše sadržaje u formu stripa. Da odredi potreban broj (ali ne preveliki) slika. Da pretpostavi kako će učenici tumačiti slike (da ne dođe u situaciju da da učenicima nerešiv problem). Treba da naslika sličice (neophodno je da dobro crta – slika) ili da ih pronađe (recimo na internetu) ili napravi na neki drugi način.
U zavisnosti od predmeta u kome se koristi ova metoda, mogu se koristiti:

  • Moderacijska tabla, sličice na papiru i ostali potreban pribor
  • Računari i projektor

Primeri:

  • Poređaj ovih 6 sličica po logičnom redu, tako da dobiješ smislenu priču. Unesi odgovarajuće brojeve od 1 do 6 u kvadratiće dole desno. (Možeš eventualno i da isečeš slike i da ih zalepiš po redu)
  • Opiši ovaj slikovito predstavljen događaj u formi odgovarajućeg teksta.
  • Dodeli tekst određenim slikama. Piši precizno, živo i dosledno.

Upotreba:

Ova metoda može se koristiti kod uvođenja novog gradiva. Pogodna je i kada učenici imaju neko predznanje o temi koju obrađuju.

napomena: ovaj tekst je preuzet sa materijala koji se koristi za seminar „Predmatna didaktika – računarstvo i informatika“ a čiji su autori nastavnici foruma informatike u projektu GTZ-a – reforma stručnog obrazovanja.

Leave a comment

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *