Daily Archives: 25/11/2008


Magični zid 5

Tok obuke Nastavnik deli učenike na  dve grupe. Svaka grupa će odgovarati na više pitanja tako da svaki član grupe mora da odgovori najmanje na jedno pitanje. Zbog toga, je neophodno da se odredi redosled u grupi za odgovaranje. Da bi se odredio tim koji prvi bira pitanje, baca se kocka. Pomoću projektora i računara prikazuje se šema pitanja – “Magični zid”. Pitanja su predstavljena brojčanim vrednostima po složenosti. Jednostavnija pitanja prikazana su manjim vrednostima, a složenija većim. Grupe se naizmenično smenjuju. Prva grupa bira prvo pitanje prema željenom broju bodova napisanim na  Magičnom zidu. Po redosledu u grupi, koji je unapred određen, učenici biraju pitanje i odgovaraju.  Odgovor koji je prvi dat uzima se u obzir. Ako je odgovor tačan, prva grupa dobija odgovarajući broj bodova, koji je prikazan na Magičnom zidu U slučaju da je odgovor pogrešan druga grupa dobija mogućnost da odgovori na pitanje. Ta grupa, u […]


Jedan četvoročas – uvod u internet 2

Radi se o modulu Internet i ovo su prvi časovi. Obzirom da je njima bilo ovo delimično poznato iskoristio sam metodu Ekspertska slagalica. Najpre sam učenike podelio u osnovne grupe. Imao sam 4 grupe i njima dao zadatak da naprave određeni strip na temu. Teme su bile iz svakodnevnog života ali uglavnom da se u stripu objašnjava „skidanje“ nekog dokumenta sa sajta. Taj strip su radili kući i imali su nedelju dana da ga naprave do sledećeg časa. Nakon osnovnih grupa, otišli su u ekspertske grupe u kojima su dobili nastavni materijal koji im je bio potreban za izradu stripa. Taj nastavni materijal su izučavali oko 60 minuta. Nakon povratka u osnovne grupe svaki ekspert je doneo potrebno znanje u svoju grupu i imali su vremena da pitaju nastavnika sve što im nije bilo jasno u materijalu za učenje. Kući su pravili stripove koje su prezentovali na prvom času naredne […]


Slagalica eksperata 2

Tok obuke: Nastavnik učenike podeli u osnovne grupe. Najbolja je podela sa kartama i to: J,Q,K i A po 4 u svim znakovima. Jedna grupa neka budu J, druga Q, treća K i četvrta A. To su osnovne grupe koje dobijaju određeni kompleksniji zadatak. Da bi rešili taj zadatak moraju naučiti lakše, jednostavnije alate za rad. Iz te 4 osnovne grupe delegiraju se eksperti koji odlaze u novoformirane grupe koje izučavaju jadnostavnije alate za rad. Nakon izučavanje tih alata, eksperti se vraćaju u svoje osnovne grupe u koje donose znanje, prezentuju ga ostalim članovima i rešavaju zadatak. Materijali: Zadatak za osnovne grupe, nastavni materijal za grupe eksperata, karte za podelu u grupe. Primeri Neka u grupi ima 9 učenika. Za raspodelu učenika u grupe koristimo tri asa (pik, tref i herc), tri kralja (pik, tref i herc) i tri dame (pik, tref i herc). Napravićemo 3 osnovne grupe po 3 […]


Stripovi na temu

Tok obuke: Nastavnik započinje čas zadavanjem teme postavlja nekoliko sličica, u formi stripa, na moderacijsku tablu. Učenici treba da poređaju slike po logičnom redu kako bi dobili smislenu priču (zadavanjem rednog broja sličice ili lepljenjem sličica po redu). Nakon formiranja stripa na temu (logičnog redosleda sličica), učenici treba da detaljno opišu u formi teksta svaku sličicu i pridruže joj odgovarajući tekst. Na kraju svaki učenik treba da izvrši sistematizaciju, odnosno da izvede svoj zaključak čitave priče. Komentar: Ova metoda je namenjena za razvijanje logičkog mišljenja kao i kreativnosti kod učenika. Uz ovu metodu učenici usavršavaju svoje: pismeno izražavanje samostalno razmišljanje strukturiranje i formulisanje teksta veštine sistematizacije Najpogodnije je raditi u grupama ili parovima. Obavezna je analiza i diskusija, gde će učenici da izvrše procene rezultata, povezivanje prethodnog i novog gradiva i izvođenje zaključaka u vezi sa zadatom temom. Neophodno je napomenuti da je ova metoda veoma interesantna za učenike. Materijali: […]