Bombone + Lopta + … + Ideje + …+ Kreativnost = ? 4


ILI
PREDUZETNIŠTVO U PROFILIMA PA I FA

Na seminar iz preduzetništva išla sam tokom 2007.godine, a nakon završetka sva tri dela i ja, i većina nastavnika koja je prisustvovala seminaru se pitala i ujedno plašila kako će se odvijati realizacija. Kako one neobične vežbe koje su preporučene primeniti u učionici? Da li će nas učenici ozbiljno shvatiti? Kako realizovati ishode, a da svi budu zadovoljni („i vuk sit i ovce na broju“)?

preduzetnistvoKasnije, kad je nastava počela stvari su došle na svoje. Početna čuđenja i kolega i učenika po pitanju neobičnih nastavnih sredstava (lopta, slamčice, čačkalice, bombone..) su postigla dobar efekat jer su izazvala radoznalost i zainteresovanost za sam sadržaj predmeta. Sadržaj predmeta je podeljen u tri modula i, u stvari, vodi učenike kroz pojedine delove biznis plana. Učenici po grupama izrađuju biznis plan za svoju ideju koju su tokom selekcije izabrali kao najbolju i na taj način je testiraju po različitim kriterijumima.

Glavna snaga ovih časova, po mom mišljenju, leži upravo u tome da učenici prepoznaju, razviju ili steknu određene preduzetničke osobine, te da preduzetništvo shvate kao način razmišljanja koji podrazumeva  kreativnost, inovativnost, snalažljivost, sposobnost za saradnju itd. u svakoj sferi  života. S obzirom da su osobine koje „krase“ preduzetnika kod nekog jednostavno urodjene, neko nije ni svestan da ih poseduje, a neko ih, na kraju krajeva, i ne poseduje (što ne znači da ih ne može i steći), ovi časovi koji se oslanjaju na CEFE metod stavljaju akcenat na činjenicu da su ključni element ovde ljudi i njihove osobine.

Smatram da je predmet izuzetno aktuelan i dobro osmišljen, jer se oslanja na atraktivnost kako biznis plana tako i samog preduzetništva u savremenoj srpskoj privredi. Sa druge strane,  pomaže učenicima da primene stečeno stručno znanje kroz rešavanje realnih problema i analizu različitih situacija u kojima se preduzetnik može naći i, na kraju krajeva, da sagledaju sebe u nekom novom svetlu: kao potencijalnog budućeg preduzetnika, biznismena.

I, naravno, nadam se da će naš zajednički rad, sve diskusije, razmene mišljenja i iskustvo stečeno na ovim časovima doprineti da se ovi mladi ljudi otisnu u preduzetničke vode u najširem smislu ovih reči.


Leave a comment

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

4 thoughts on “Bombone + Lopta + … + Ideje + …+ Kreativnost = ?

 • Jasna

  Predmet Preduzetništvo je, po mom ličnom shvatanju, a i prema mišljenju učenika, veoma koristan. Van svake diskusije je to da je zanimljiv, osvežavajući, opušten, Učenici ga, uglavnom, vole zbog načina izvođenja. Na kraju prethodne godine, nakon zaključenja ocena sam sprovela ličnu anketu, želeći da saznam šta misle o predmetu, šta bi trebalo menjati, šta je dobro, šta nije. Jedno od mojih pitanja je bilo: Sa kojim procentom samopouzdanja biste sada pisali biznis plan? Učenici su iskazali visok nivo vere u svoje sposobnosti, negde oko 80%.

 • Elena

  Da, predmet je jako zanimljiv učenicima i mislim da shvataju da im može jako koristiti u budućnosti.
  No, moram da naglasim da od nastavnika zavisi kako će ovaj predmet učenici doživeti, da li će ga shvatiti ozbiljno ili ne. Smatramda je neke vežbe potrebno prilagoditi, izmeniti… sadržaj dopuniti konkretnijim stvarima, već kako situacija u odeljenju zahteva.
  Ishodi su ti kojima se treba rukovoditi pa to nastavniku pruža priliku da maksimalno iskoristi aktuelnost ove materije.

 • Stefanović Nenad

  Preduzetništvo je predmet koji je za učenike izuzetno aktuelan i potreban. Slažem se sa Elenom da uspešnost realizacije zavisi od nastavnika, ali još više zavisi od učenika i njihovih predznanja. Neke vežbe je potrebno korigovati, za neke nastavne jedinice je potrebno uvesti teoriju, jer postoji neslaganje sa marketingom (I modul preduzetništva) jer ipak se od učenika na kraju školske godine traži realan produkt – Biznis plan. Pošto je ovaj predmet pionir u PA logično je da su korekcije dobrodošle, a sve kako bi se unapredilo njegovo izvođenje.
  I na kraju, ishodi su ti kojima se treba rukovoditi i oni su najvažniji.

 • Elena

  Do sada je svaki nastavnik sam izvodio neke korekcije, a sada je zvanično, 13. februara u Beogradu održana i diskusija u vezi ovoga. Opšti je zaključak da su promene dobrodošle i da su neophodne, a osnovni cilj je unapređenje ovog predmeta preduzetništvo. Videćemo u kom pravcu i u kom obimu će se odvijati ove promene.