Daily Archives: 02/02/2009


Ispuni slova 4

Tok obukeNeki stručni pojam iz gradiva se ispisuje na sredini papira. Svako slovo postaje deo nekog drugog pojma na zadatu temu. Nastavnik (ili neko od učenika) grupiše dobijene pojmove i ispisuje ih na flipchart-tabli. Na taj način dobije se tzv „zbirka pojmova“ o kojima će biti reči u okviru nastavne teme. Radi se samostalno.KomentarUčenici po pravilu vole ovu metodu jer im se čini da rade nešto neobavezno. Za izradu najčešće nije potrebno više od 5 minuta. Kao polazni pojam ne mora se uvek koristiti stručni pojam; to može biti ime i prezime učenika, ime praznika (npr. nova godina, ili deda mraz)… Ono što je važno je da se slagalica popunjava pojmovima vezanim za zadatu nastavnu temu.Materijalipapir, olovka, flomasteri, kartice, flipchart ili moderacijska tablaPrimeristručni pojam: obrada tekstaUpotrebaOva metoda se može koristiti tokom faza informisanja. Pogodan je prilikom uvođenja u novu nastavnu oblast, kao i kod utvrđivanja.napomena: ovaj tekst je preuzet sa […]


ABC – zid na temu 1

Tok obukeNa moderacijskoj tabli na levoj strani lista nastavnik vertikalno ispisuje azbuku. Potrebno je da učenici za svako slovo iz azbuke (ako je moguće) pronađu odgovarajući pojam iz teme. Može se tražiti od učenika da prilikom ispisivanja i objasni pojam.KomentarOvom metodom se mogu proveravati samo teorijska znanja učenika i može se primeniti na bilo koju nastavnu oblast/modul. Rad može biti organizovan kao samostalan, u parovima ili po grupama.MaterijaliModeracijska tabla, papir, kartice, flomasteriPrimeriRad sa tabelama: A – autosum, average, autofill B – bold, border C – copy, cut …UpotrebaOva metoda se može koristiti prilikom pripreme za test, zatim kao provera usvojenog znanja učenika sa prethodnih časova, za sistematizaciju.napomena: ovaj tekst je preuzet sa materijala koji se koristi za seminar “Predmatna didaktika – računarstvo i informatika” a čiji su autori nastavnici foruma informatike u projektu GTZ-a – reforma stručnog obrazovanja.