Daily Archives: 12/02/2009


I konačno „Plan toka časa“ 28

Evo stigli smo do poslednje „lekcije“. Ono što smo do sada radili je veoma bitno da uočimo probleme na koje možemo naići i načine kako da ih rešimo ili zaobiđemo. Ali ono što nam treba da bi uspešno vodili čas je plan toka časa. To je ustavri i ono što pišemo i što imamo svakog časa kod sebe, ako svrate prosvetni savetnici, kolege, prijatelji …Plan toka časa je u stvari jedna tabela koja nas jasno vodi kroz naš čas. Ta tabela izglada ovako:Faza časaaktivnost učenikasocijalna formamedijiciljmotivacija    informacija    obrada    diskusija    osiguranje znanja     generalizacija    evaluacija    Sve što nam treba nalazi se u ovim poljima. Pa da krenemo redom.Faze časa su faktički delovi časa, nešto slično kao Uvod, Razrada i Završetak u dosadašnjim pripremama. Samo što ih ovde ima više, što daje bolju kontrolu času. Ovde sam nabrojao sve faze ali ne mora značiti da će vaš čas imati sve te faze. Pogotovu ako imate samo jedan čas na raspolaganju, nećete uspeti vremenski da […]