ABC – zid na temu 1


Tok obuke

Na moderacijskoj tabli na levoj strani lista nastavnik vertikalno ispisuje azbuku. Potrebno je da učenici za svako slovo iz azbuke (ako je moguće) pronađu odgovarajući pojam iz teme. Može se tražiti od učenika da prilikom ispisivanja i objasni pojam.

Komentar

Ovom metodom se mogu proveravati samo teorijska znanja učenika i može se primeniti na bilo koju nastavnu oblast/modul. Rad može biti organizovan kao samostalan, u parovima ili po grupama.

Materijali

Moderacijska tabla, papir, kartice, flomasteri

Primeri

Rad sa tabelama:
A – autosum, average, autofill
B – bold, border
C – copy, cut

Upotreba

Ova metoda se može koristiti prilikom pripreme za test, zatim kao provera usvojenog znanja učenika sa prethodnih časova, za sistematizaciju.

napomena: ovaj tekst je preuzet sa materijala koji se koristi za seminar “Predmatna didaktika – računarstvo i informatika” a čiji su autori nastavnici foruma informatike u projektu GTZ-a – reforma stručnog obrazovanja.


Leave a comment

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

One thought on “ABC – zid na temu

  • maja kvascev

    hvala Vam na primerima i podršci.Odavno sm svesna zaostalosti svog načina rada i tražila sam načine da se prilagodim današnjim generacijama,ali mi je nedostajala elektronska pismenost.Sada sam to postigla i mogu da nastavim dalje.Asocijacije koristim na času,omiljene su! Radim i i kvizove, sad sam uvela interaktivni kviz u kojem i učenic i ja postavljamo pitanja , i svako bira na koje će pitanje odgovoriti.Hvala još jednom