Zamena uloga


Tok obuke

Nastavnik zadaje temu i daje učenicima nastavni materijal za učenje na tu temu. Svaki učenik dobija zadatak da zadatu temu na osnovu materijala za učenje sam obradi i na osnovu toga pripremi informacije za druge učenike na nekom radnom listu. Taj radni list treba da osim informacija o temi sadrži i precizno formulisane primere sa uputstvima korak po korak za njihovu izradu, kao i zadatak za vežbu.
U toku pripreme učenik razgovara sa nastavnikom o svim pitanjima koja se pojave pri izradi i nakon pripreme materijala predaje mu list sa primerima.

Komentar

Metoda je koncipirana tako da učenici savladavaju i prenose nastavno gradivo kroz preuzimanje uloge nastavnika. Pri tome sami stiču znanje, osmišljavaju radne zadatke za druge učenike i time proširuju svoje poznavanje metoda u oblasti učenja.
Učenici uglavnom vole ovakav način rada jer aktivno učestvuju u oblikovanju i odvijanju nastave, a podstiče i njihovu kreativnost.
Metodu je moguće uraditi tek kada se učenici naviknu na rad kroz aktivnu nastavu, kako se ne bi desilo da prepišu ono što postoji u nastavnom materijalu.

Materijali

Nastavni materijal za učenje koji treba da pripremi nastavnik, papir, olovka, moderacijska tabla

Primeri

Zadata tema može biti:

  • formatiranje teksta,
  • rad sa slikama,
  • izrada tabela u Word-u…

Učenici na osnovu dobijenog materijala izrađuju radni list koji sadrži informacije o temi, kao i primere i zadatke sa uputstvima.

Upotreba

Ova metoda može se koristiti tokom obrade novih sadržaja.
Pogodna je kada učenici imaju neko predznanje o temi koju obrađuju.
Metoda se može koristiti i kroz pripremu koja se izrađuje kod kuće ili kroz grupni rad na času.

napomena: ovaj tekst je preuzet sa materijala koji se koristi za seminar “Predmatna didaktika – računarstvo i informatika” a čiji su autori nastavnici foruma informatike u projektu GTZ-a – reforma stručnog obrazovanja.

Leave a comment

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *