Daily Archives: 16/02/2009


Učenje po stanicama 4

Tok obuke Na različitim mestima u jednoj prostoriji („stanicama“) nastavnik raspoređuje materijal, kao i zadatke vezane za taj materijal. Materijal je tako izabran da učenici bez stalne pomoći nastavnika mogu da ga obrade i da uče kroz otkrivanje. Stanice sadrže i materijal koji pruža mogućnost samostalne provere. Učenici samostalno prolaze kroz stanice za učenje tokom zadatog vremena. Pri tome na svakoj stanici mogu sami da biraju obim i stepen težine svog rada, kao i da provere svoj napredak u učenju. Ako je materijal za učenje poređan od jednostavnih zadataka ka složenijim, učenici će prolaziti kroz stanice određenim redosledom. Komentar Ovo je još jedna od metoda koja je pogodna za rad u odeljenjima sa učenicima koji imaju različito predznanje i sposobnosti. Kako se učenje odvija individualno, učenik brzinu učenja prilagođava svojim potrebama i mogućnostima. Učenici sami mogu proveriti svoje znanje bez pritiska koji obično imaju kod klasičnog ispitvanja. Nastavnik priprema materijal […]


Zamena uloga

Tok obuke Nastavnik zadaje temu i daje učenicima nastavni materijal za učenje na tu temu. Svaki učenik dobija zadatak da zadatu temu na osnovu materijala za učenje sam obradi i na osnovu toga pripremi informacije za druge učenike na nekom radnom listu. Taj radni list treba da osim informacija o temi sadrži i precizno formulisane primere sa uputstvima korak po korak za njihovu izradu, kao i zadatak za vežbu. U toku pripreme učenik razgovara sa nastavnikom o svim pitanjima koja se pojave pri izradi i nakon pripreme materijala predaje mu list sa primerima. Komentar Metoda je koncipirana tako da učenici savladavaju i prenose nastavno gradivo kroz preuzimanje uloge nastavnika. Pri tome sami stiču znanje, osmišljavaju radne zadatke za druge učenike i time proširuju svoje poznavanje metoda u oblasti učenja. Učenici uglavnom vole ovakav način rada jer aktivno učestvuju u oblikovanju i odvijanju nastave, a podstiče i njihovu kreativnost. Metodu je […]