Učenje po stanicama 4


trainclip1Tok obuke

Na različitim mestima u jednoj prostoriji („stanicama“) nastavnik raspoređuje materijal, kao i zadatke vezane za taj materijal. Materijal je tako izabran da učenici bez stalne pomoći nastavnika mogu da ga obrade i da uče kroz otkrivanje. Stanice sadrže i materijal koji pruža mogućnost samostalne provere.
Učenici samostalno prolaze kroz stanice za učenje tokom zadatog vremena. Pri tome na svakoj stanici mogu sami da biraju obim i stepen težine svog rada, kao i da provere svoj napredak u učenju.
Ako je materijal za učenje poređan od jednostavnih zadataka ka složenijim, učenici će prolaziti kroz stanice određenim redosledom.

Komentar

Ovo je još jedna od metoda koja je pogodna za rad u odeljenjima sa učenicima koji imaju različito predznanje i sposobnosti. Kako se učenje odvija individualno, učenik brzinu učenja prilagođava svojim potrebama i mogućnostima. Učenici sami mogu proveriti svoje znanje bez pritiska koji obično imaju kod klasičnog ispitvanja.
Nastavnik priprema materijal koji će učenici koristiti, pa metoda spada u grupu metoda sa većim pripremama.
Ova metoda je posebno pogodna pri korišćenju računara u nastavi, jer se materijal za učenje može organizovati u elektronskom obliku tako da učenika na lak način vodi kroz temu, kao i da se pri njegovom kreiranju koriste različite aplikacije (materijal u obliku teksta, zvuka, slike, multimedijalni, testovi znanja izrađeni u Hot Potatoes-u…)

Materijali

Nastavni materijal i radni zadaci za učenike.
Ako se koristi računar u nastavi, potreban je instaliran odgovarajući softver (tekst procesor, internet pregledač, Hot Potatoes…)

Primeri

Primer slajda u PowerPoint-u koji je početna stanica u savladavanju nastavne teme „Formatiranje teksta u Word-u“. Svaka od stanica označena brojem predstavlja deo materijala za učenje, dok su stanice označene znakom ? mesta za proveru naučenog:

metode_010

Upotreba

Ova metoda je pogodna za korišćenje u fazi usvajanja novih znanja. Motiviše učenike da efikasno i jednostavno usvajaju gradivo u toku časa.

napomena: ovaj tekst je preuzet sa materijala koji se koristi za seminar “Predmatna didaktika – računarstvo i informatika” a čiji su autori nastavnici foruma informatike u projektu GTZ-a – reforma stručnog obrazovanja.


Leave a comment

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

4 thoughts on “Učenje po stanicama