Daily Archives: 05/05/2010


Fizičko vaspitanje i internet 9

U razgovoru sa kolegama često nailazim na mišljenja da nije moguće na svim časovima primeniti aktivnu nastavu. A tek računare i internet …. Kada pokušavam to da objasnim odmah mi kažu: „Pa da ti si informatičar … tebi je sve moguće“ Dokle li bi stigao ovaj svet da samo informatičari koriste internet. Sa zadovoljstvom bih ukinuo informatiku u srednjim školama (znam da će me sad kolege informatičari razapeti 🙂 ) ali mislim da je to jedini način da svi ostali nastavnici krenu da koriste internet i računare. Ovako kad imaju jednog „čoveka za sve“ razvoj je težak. Ovo možda i nije najadekvatniji uvod, ali došao sam do časa svoje kolegenice Mirjane Spasić, koja je na svom času fizičkog vaspitanja uspela da spoji internet i fizičko. Ovde ću vam dati njenu pripremu i plan toka časa …. nadam se da će biti od koristi. Znam da će sad mnogi reći … […]