Daily Archives: 06/02/2012


Zašto Blog, twitter i facebook u nastavi 8

za učitelje …   Dolazak informaciono komunikacionih tehnologija u učionice je neizbežna stvar, koja nam se dešava. Većina prosvetnih radnika je spremno dočekala ovu novinu, ali kao i sve tehnološke novotarije, primena savremenih tehnologija u nastavi se iz dana u dan menja. Samim tim, danas nije dovoljno imati računar u učionici ili nositi lap top, potrebno je pokazati učenicima i roditeljima da mogu sa učiteljima komunicirati na novom, transparentnom jeziku. Ono što je nedostajalo učiteljima je spoznaja da svoje učenike i njihov razvoj mogu lako pratiti uz pomoć savremenih tehnologija i interneta. Iz tog razloga kreirali smo seminar Blog, twitter i facebook u nastavi, koji se realizuje putem interneta od kuće, koji je u potpunosti interaktivan, na čijem završetku svaki polaznik ima kreiran svoj sajt (blog) i naloge na društvanim mrežama za komunikaciju sa svojim učenicima. Tokom jesenjeg ciklusa seminara u razgovoru sa učesnicima, konkretno sa učiteljima, došli smo do […]