Како користим технологију у настави


Ovaj članak napisao je kolega Milorad Eror, inače nastavnik matematike, koji je nastavio studije na master studijama PMF u Novom Sadu. Iako matematiku često smatramo za predmet kod koga je veoma teško organizovati aktivno orijentisanu nastavu, kolega Eror koristi prednosti interneta da svojim učenicima predstavi svoj predmet kao jedan od najvažnijih za njihovo školovanje. Pored ovoga članka možete pogledati njegove radove na sajtu: miloraderor.weebly.com

 

Рачунари и интернет су у великој мери изменили наш свет и њихов утицај на наш живот је све значајнији. Технологије се све брже развијају, играће све значајнију улогу и у образовању. Наставници у основним и средњим школама све више уводе савремене технологије у наставни програм, тако да ученици на часовима користе интернет, мултимедије и непосредно размењују поруке као што то раде и ван школе.

Предајем математику у основној школи и пре скоро месец дана сам објавио свој сајт. Сматрам да се технологија може користити и ван учионице. Веб сајт је одличан начин да се код ученика развије самостално учење и да се мотивишу да знања из математике стичу и изван школе. Наставни процес се на тај начин осавремењава разноврсном технологијом. Знања стечена на часу се могу проверити, утврдити и систематизовати кроз онлине тестирање, квизове са вишеструким избором и опцијама тачно, нетачно (страница за креирање  тестова  thatquiz.org ). Сваки ученик од наставника добије шифру која му омогућава да приступи тесту. На  мојој веб страници налазе се тестови из одређене области или обрађене наставне јединице са пажљиво одабраним задацима поређаним по тежини. Тиме се проверава  у којој је мери ученик савладао постављене стандарде и где најчешће прави грешку. Учење ученика на тај начин постаје ефективније и занимљивије, а наставник одмах добија слику о успешности обрађене наставне јединице, јер има увид у решење сваког задатка код сваког ученика. На основу добијених резултата може да планира свој даљи рад, да постављене захтеве повећа или смањи и прилагоди знању ученика, а ученике који постигну изузетно слабе резултате упути на допунску наставу. Ученику се пружа прилика да ради сопственим темпом, да се повезује са другим ученицима, развија идеје и решава праве задатке у реалном свету и то онда када се осети довољно сигурним да то учини. Наставник систематски може да прати рад сваког ученика. Добија се повратна информација која је свима значајна. Ученици знају колико су успешно савладали предвиђене садржаје, а наставник има потпуну слику знања својих ученика.

pyramidУколико ученик није присуствовао настави, кроз разноврсне апликације може да види како се изводе поједине конструкције из геометрије (на пример конструкција симетрале дужи http://www.mathopenref.com/constbisectline.html, угла, значајних тачака троугла, самог троугла користећи познате ставове подударности,…). Када ме слушају да говорим о новом појму, то често може бити веома апстрактно за већину ученика. Рецимо шта је дијагонални пресек коцке, како можемо направити призму или пирамиду. Наставници покушавају на што бољи начин да то приближе ученицима тако што просторна тела цртају у равни табле. Међутим, коришћењем програмског пакета геогебра, стране коцке могу се обојити, коцка се може окретати и захваљујући 3Д анимацији, ученици схватају нови појам и њихово знање је трајније. Али ако наставник поседује свој веб сајт, ученици онда имају могућност да све то и сами испробају. Раде код куће на својим компјутерима, практично испробавају све ове активности и стичу нова искуства. Имају прилику да се поиграју са технологијом, да мењају параметре, чак и да праве грешке и тек тада је њихово знање далеко свеобухватније.

На веб сајту поред разноврсних историјских чињеница могу се пронаћи и многобројне математичке игрице којима се градиво савладано на настави може утврдити и на занимљив начин систематизовати и припремити ученике за даље учење (сајт са игрицама које мање више прате градиво из математике за основну школу http://www.sheppardsoftware.com/math.htm#time)

Кључ успеха је да мотивишемо ученике и да им помогнемо да схвате да је нешто вредно учења и да учење има праву вредност. Предност коришћења технологије у настави је тиме велика. Преко једноставних алата којима се брзо и лако могу направити наставни материјали, ученици се упознају и са моћним алатима за развој мултимедијалних фајлова, којима се могу креирати слике, аудио и видео записи, текст и све што се може поставити на интернет. Доприноси се развоју апстрактног мишљења ученика и упознају се савремена наставна средства. Уз помоћ компјутера брже напредују и стечено знање им је трајније. Ствара се могућност да напредују како и колико могу.

 

Дакле, компјутери, а посебно веб странице предметних наставника су ефикасна наставна средства која омогућавају како контролу тако и управљање наставом и учењем, што омогућава сталну повратну информацију повећава већ снажну мотивациону моћ. Тиме је омогућена нова организација наставно – васпитног рада примерена индивидуалним способностима и интересовањима ученика. Савремена технологија ствара предуслов за промену положаја наставника и ученика уз повећање активности ученика. Ученик добија информације из различитих извора, напредује у стицању нових знања темпом који одговара његовим способностима и предзнањима. Темељније и са разумевањем овладава наставним садржајима. Постиже се стална интеракција између ученика и наставника. Све активности ученика се стално прате у циљу комплекснијег вредновања рада ученика.

Milorad Eror

Leave a comment

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *