Kako koristim tehnologiju u nastavi


Ovaj članak napisao je kolega Milorad Eror, inače nastavnik matematike, koji je nastavio studije na master studijama PMF u Novom Sadu. Iako matematiku često smatramo za predmet kod koga je veoma teško organizovati aktivno orijentisanu nastavu, kolega Eror koristi prednosti interneta da svojim učenicima predstavi svoj predmet kao jedan od najvažnijih za njihovo školovanje. Pored ovoga članka možete pogledati njegove radove na sajtu: miloraderor.weebly.com

 

Računari i internet su u velikoj meri izmenili naš svet i njihov uticaj na naš život je sve značajniji. Tehnologije se sve brže razvijaju, igraće sve značajniju ulogu i u obrazovanju. Nastavnici u osnovnim i srednjim školama sve više uvode savremene tehnologije u nastavni program, tako da učenici na časovima koriste internet, multimedije i neposredno razmenjuju poruke kao što to rade i van škole.

Predajem matematiku u osnovnoj školi i pre skoro mesec dana sam objavio svoj sajt. Smatram da se tehnologija može koristiti i van učionice. Veb sajt je odličan način da se kod učenika razvije samostalno učenje i da se motivišu da znanja iz matematike stiču i izvan škole. Nastavni proces se na taj način osavremenjava raznovrsnom tehnologijom. Znanja stečena na času se mogu proveriti, utvrditi i sistematizovati kroz online testiranje, kvizove sa višestrukim izborom i opcijama tačno, netačno (stranica za kreiranje  testova  thatquiz.org ). Svaki učenik od nastavnika dobije šifru koja mu omogućava da pristupi testu. Na  mojoj veb stranici nalaze se testovi iz određene oblasti ili obrađene nastavne jedinice sa pažljivo odabranim zadacima poređanim po težini. Time se proverava  u kojoj je meri učenik savladao postavljene standarde i gde najčešće pravi grešku. Učenje učenika na taj način postaje efektivnije i zanimljivije, a nastavnik odmah dobija sliku o uspešnosti obrađene nastavne jedinice, jer ima uvid u rešenje svakog zadatka kod svakog učenika. Na osnovu dobijenih rezultata može da planira svoj dalji rad, da postavljene zahteve poveća ili smanji i prilagodi znanju učenika, a učenike koji postignu izuzetno slabe rezultate uputi na dopunsku nastavu. Učeniku se pruža prilika da radi sopstvenim tempom, da se povezuje sa drugim učenicima, razvija ideje i rešava prave zadatke u realnom svetu i to onda kada se oseti dovoljno sigurnim da to učini. Nastavnik sistematski može da prati rad svakog učenika. Dobija se povratna informacija koja je svima značajna. Učenici znaju koliko su uspešno savladali predviđene sadržaje, a nastavnik ima potpunu sliku znanja svojih učenika.

pyramidUkoliko učenik nije prisustvovao nastavi, kroz raznovrsne aplikacije može da vidi kako se izvode pojedine konstrukcije iz geometrije (na primer konstrukcija simetrale duži http://www.mathopenref.com/constbisectline.html, ugla, značajnih tačaka trougla, samog trougla koristeći poznate stavove podudarnosti,…). Kada me slušaju da govorim o novom pojmu, to često može biti veoma apstraktno za većinu učenika. Recimo šta je dijagonalni presek kocke, kako možemo napraviti prizmu ili piramidu. Nastavnici pokušavaju na što bolji način da to približe učenicima tako što prostorna tela crtaju u ravni table. Međutim, korišćenjem programskog paketa geogebra, strane kocke mogu se obojiti, kocka se može okretati i zahvaljujući 3D animaciji, učenici shvataju novi pojam i njihovo znanje je trajnije. Ali ako nastavnik poseduje svoj veb sajt, učenici onda imaju mogućnost da sve to i sami isprobaju. Rade kod kuće na svojim kompjuterima, praktično isprobavaju sve ove aktivnosti i stiču nova iskustva. Imaju priliku da se poigraju sa tehnologijom, da menjaju parametre, čak i da prave greške i tek tada je njihovo znanje daleko sveobuhvatnije.

Na veb sajtu pored raznovrsnih istorijskih činjenica mogu se pronaći i mnogobrojne matematičke igrice kojima se gradivo savladano na nastavi može utvrditi i na zanimljiv način sistematizovati i pripremiti učenike za dalje učenje (sajt sa igricama koje manje više prate gradivo iz matematike za osnovnu školu http://www.sheppardsoftware.com/math.htm#time)

Ključ uspeha je da motivišemo učenike i da im pomognemo da shvate da je nešto vredno učenja i da učenje ima pravu vrednost. Prednost korišćenja tehnologije u nastavi je time velika. Preko jednostavnih alata kojima se brzo i lako mogu napraviti nastavni materijali, učenici se upoznaju i sa moćnim alatima za razvoj multimedijalnih fajlova, kojima se mogu kreirati slike, audio i video zapisi, tekst i sve što se može postaviti na internet. Doprinosi se razvoju apstraktnog mišljenja učenika i upoznaju se savremena nastavna sredstva. Uz pomoć kompjutera brže napreduju i stečeno znanje im je trajnije. Stvara se mogućnost da napreduju kako i koliko mogu.

 

Dakle, kompjuteri, a posebno veb stranice predmetnih nastavnika su efikasna nastavna sredstva koja omogućavaju kako kontrolu tako i upravljanje nastavom i učenjem, što omogućava stalnu povratnu informaciju povećava već snažnu motivacionu moć. Time je omogućena nova organizacija nastavno – vaspitnog rada primerena individualnim sposobnostima i interesovanjima učenika. Savremena tehnologija stvara preduslov za promenu položaja nastavnika i učenika uz povećanje aktivnosti učenika. Učenik dobija informacije iz različitih izvora, napreduje u sticanju novih znanja tempom koji odgovara njegovim sposobnostima i predznanjima. Temeljnije i sa razumevanjem ovladava nastavnim sadržajima. Postiže se stalna interakcija između učenika i nastavnika. Sve aktivnosti učenika se stalno prate u cilju kompleksnijeg vrednovanja rada učenika.

Milorad Eror

Leave a comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *