Oznaka akreditacija


Novi seminari …

Udruženje nastavnika “Dositej”, ove godine planira da preda Zavodu 19 seminara na akreditaciju. Neki seminari su stari, malo dorađeni, a ima i nekoliko potpuno novih seminara. Ovoliki broj seminara dokazuje da je trening sekcija tog udruženja veoma vredno radila ove godine. Pored rezultata koji su imali, u narednoj godini se planira duplo veći broj obučenih nastavnika. Kvalitet ovih seminara je u njihovoj realizaciji koja je koncipirana na aktivno orijentisanoj nastavi.