Daily Archives: 07/01/2009


Novi seminari …

Udruženje nastavnika “Dositej”, ove godine planira da preda Zavodu 19 seminara na akreditaciju. Neki seminari su stari, malo dorađeni, a ima i nekoliko potpuno novih seminara. Ovoliki broj seminara dokazuje da je trening sekcija tog udruženja veoma vredno radila ove godine. Pored rezultata koji su imali, u narednoj godini se planira duplo veći broj obučenih nastavnika. Kvalitet ovih seminara je u njihovoj realizaciji koja je koncipirana na aktivno orijentisanoj nastavi.


Eh ta ocena … 12

Trenutno je aktuelno zaključivanje ocena. Nije tako dramatično kao na kraju godine, ali ima i ovde nelagodnosti. Zaključio sam ocene u dva odeljenja i uglavnom imao poklapanja sa učeničkim razmišljanjima. Ali sam ipak naišao na jednu nedoumicu. Nastavnik se mora držati određenih pravila kod zaključivanja ocena. Uglavnom učenici ne znaju ta pravila (pa čak ni mnogi nastavnici) i tu može doći do nezadovoljstva. Jednom učeniku sam morao zaključiti ocenu iako znam da bi on trebao imati veću ocenu, ali brojke tako ne kažu. A drugom učeniku sam takođe dao nižu ocenu ali vodeći se nekim svojim sudom. Prvi učenik je imao dve četvorke i tu nema priče … lako je, dok je drugi imao samo jednu peticu koju je dobio na nekom grupnom radu. Nisam bio siguran u njegovo znanje, a morao je imati najmanje 2 ocene da bi mogao zaključiti, radio je nešto na računaru i dobio trojku. Po […]


Čas prava

Među nastavnicima vlada mišljenje da časove nekih predmeta možete učiniti interesantnim a kod nekih je to nemoguće. Takođe vlada i mišljenje da su neki časovi interesantni sami po sebi zbog specifičnosti (informatika, fizičko) a drugi su dosadni sami po sebi (teorijski predmeti). Mislim da nije tako i da se svaki čas  može učiniti interesantnim. Ali učiniti čas interesantnim ne znači da je on kvalitetan. Danas sam bio na času Prava, obrađivani su rokovi (a pravo nevolim, mada mi u poslednje vreme itekako treba) i čas mi je prošao za tren. Moja kolegenica Violeta Trajković čas je krenula sa malim brainstormin-gom, zatim su učenici na ispisanu reč na tabli ROKOVI dodavali termine koji ih asociraju čija se početna slova poklapaju sa slovima ROKOVI (ispuni slova …). U sledećoj fazi časa podeljen je nastavni materijal, tekst sa prazninama, koje su učenici popunjavali. Nakon toga i kratke diskusije, na poslednjoj fazi učenici su […]


Piramida učenja

Naša sećanja za školu i nastavnike  vezana su uglavnom za neke smešne i čudne dogodovštine.  Sada kada razmislim o mojim nastavnicima u potrazi za nekim koji je dobro radio svoj posao, uglavnom se setim njihove “priče” na časovima. Neki nastavnici su odlično “predavali” i govorili smo da su pravi stručnjaci.  Čak i iz osnovne škole ne mogu da se setim nekih drugih načina prenosa znanja osim klasične priče. Možda zato i ništa nisam naučio u školi. Danas je metodika nastave malo ozbiljnija. Ona je postojala oduvek, ali nije kod nastavnika bilo volje da se trude oko svojih časova, za onoliko para koliko su dobijali. Sada obzirom da idemo ka evropskim standardima aktivno orijentisana nastava se podrazumeva. Bar bi tako trebalo da bude ali da li je tako? Šta u stvari dobijamo time što se pomučimo da nam čas izgleda malo … dinamičnije od klasičnog predavanja. Dobijamo mnogo, bar tako kažu […]


Građevina saznavanja

Koliko puta čujem bes učenika na hodniku: “I sve sam rekla kako je i ona i dobila sam 4″. Čak i kad dođu na moj čas još uvek su pod utiskom da su odgovarali od A do Š i da nisu dobili peticu. Izgubim uvek nekoliko minuta da im objasnim da je za puko prepričavanje najveća ocena 3, ali mi ne veruju. Da li navika iz osnovne škole, ali učenici bukvalno uče onako kako je nastavnik ispredavao. A obzirom da 90% nastavnika predaje “frontalno držeći govor” učenici misle da i oni tako trebaju prilikom odgovaranja. Ne znam koliko je nastavnicima poznato i ne znam kakav je pravilnik ocenjivanja u osnovnoj školi, ali u srednjoj ako učenik zna termine, neke činjenice, shvata glavnu ideju i kaže svojim rečima ono što je od nastavika dobio na prethodnim časovima, to spada u nizak nivo saznavanja, da kažemo ocene dva ili eventualno tri. Zavisi […]


Čitanje ishoda 2

Ono što sam primetio u svojoj školi i kod mojih kolega nastavnika je veliki nedostatak komunikacije nekih viših institucija i same škole. Konkretno, moja škola je u pilot projektu i imamo ogledne profile kod kojih su nastavni progami pojedinih predmeta pisani po principu Obrazovanja zasnovanog na ishodima. U školi je grupa nastavnika koja je veoma aktivna u projektu i može da sagleda taj način rada. Da vidi probleme … da se potrudi da ih ukloni …. i da svoju nastavu učini kvalitetnim. To svoje iskustvo su stekli kroz razne seminare u projektu. Veliki problem u našoj nastavi je što ostali nastavnici nisu prošli te seminare ili bar one bitne (logično nema pare za to) i oni rade na jedan drugi način. Neću reći ni bolji ni gori, jer nisam kompetentan za to, ali u svakom slučaju drugačiji. Obzirom da reforma našeg sistema propagira Obrazovanje zasnovano na ishodima a i ja […]