Daily Archives: 24/11/2008


Obrazovanje zasnovano na ishodima

Novi pristup pisanju nastavnih programa je OZI (obrazovanje zasnovano na ishodima). Šta su u stvari ishodi? Po definiciji: Ishod je eksplicitna izjava kojom se određuje koja znanja i veština, stavove i vrednosti svaki učenik treba da razvije. Ova definicija sama za sebe ništa ne govori. Ishode pišemo na osnovu dužnosti i zadataka iz DACUM mape. Ako uzmemo primer da smo u razgovoru sa privredom definisali neke dužnosti i zadatke i da su one date u sledećoj tabeli iz DACUM-a: F.Organizuje sopstveni rad F1 Priprema radni prostor i sredstva za rad F2 Planira dnevne, nedeljne i mesečne aktivnosti F3 Kontroliše ispunjenje plana F4 Arhivira dokumentaciju Za sve ove korake (F1-F4), možemo napisati jedan ili više ishoda: – vodi knjigu evidencija, – nabavlja kancelarisjki materijal –  …. Ovde sam napisao 2 ishoda. Svaki ishod mora počinjati glagolom. Glagol je veoma biten element ishoda jer on definiše težinu ishoda odnosno ono šta će […]