Monthly Archives: март 2009


Blumova taksonomija 56

Gledajući statistiku na ovom sajtu, šta ljudi najčešće traže na googlu, najviše se pojavljuje reč Blumova taksonomija. Ja sam nešto o tome pisao u nekim tekstovima ali sad ću pokušati da prenesem svoje viđenje tog pojma i kako ga možemo iskoristiti. 1956. godine Bendžamin Blum, američki školski psiholog, je sa svojim kolegama razvio klasifikaciju nivoa učenja. On je primetio da 95% pitanja na testovima zahteva od učenika da misle samo na najnižem nivou… ponavljanje informacija.  Postoje tri domena obrazovanja, odnosno načina usvajanja određenog sadržaja. Kognitivni domen – usvajanje znanja, Afektivni domen – stavovi, vrednosti i interesovanja, Psihomotorni domen – veštine Svaki od ovih domena ima svoje nivou usvajanja informacija. Mi ćemo se zadržati na kognitivnom domenu, na nivou znanja, jer s e sa time najčešće srećemo u školi. Blum je identifikovao šest različitih nivoa učenja unutar kognitivnog domena, od najjednostavnijeg (ponavljanja činjenica) preko složenijih mantalnih nivoa do najvišeg (evaluacije). Ovi […]


Nabrajanja u programu obrade teksta 2

Ovde sam rešio da malo učenicima promenim dinamiku. Neću raditi ništa po Klipertu, daću im jedan klasičan tekst vodič, kao kratko uputsvo o nabrajanju u tekstu. Uputsvo je malo veće, oko 3 stranice, mada slike zauzimaju puno. Na početku sam razgovarao sa njima o tome zašto je bolje koristiti alate za automatsko nabrajanje u odnosu na ručno postavljane crtice i brojeve. Tu smo potrošili oko 5 minuta. Zatim su u parovima dobili tekst vodič koji su iščitavali i analizirali na računaru oko 15 minuta. Bilo je nekih pitanja ali je uglavnom bilo jasno jer su slike pratile tekst tako da su se mogli sami snaći. Sledeći blok su radili metodom učenja po stanicama. Imao sam postavljene 6 stanice ali po dve su bile iste. To je zato što su učenici i ovo radili u parovima a njih je 12 u grupi. Radili su relativno istom dinamikom i rotirali su se […]