Daily Archives: 02/03/2009


Nabrajanja u programu obrade teksta 2

Ovde sam rešio da malo učenicima promenim dinamiku. Neću raditi ništa po Klipertu, daću im jedan klasičan tekst vodič, kao kratko uputsvo o nabrajanju u tekstu. Uputsvo je malo veće, oko 3 stranice, mada slike zauzimaju puno. Na početku sam razgovarao sa njima o tome zašto je bolje koristiti alate za automatsko nabrajanje u odnosu na ručno postavljane crtice i brojeve. Tu smo potrošili oko 5 minuta. Zatim su u parovima dobili tekst vodič koji su iščitavali i analizirali na računaru oko 15 minuta. Bilo je nekih pitanja ali je uglavnom bilo jasno jer su slike pratile tekst tako da su se mogli sami snaći. Sledeći blok su radili metodom učenja po stanicama. Imao sam postavljene 6 stanice ali po dve su bile iste. To je zato što su učenici i ovo radili u parovima a njih je 12 u grupi. Radili su relativno istom dinamikom i rotirali su se […]