Monthly Archives: februar 2014


Identitet profesije pedagoga u savremenom obrazovanju III deo

Drugi danKao sastavni deo puta „razotkrivanja“ identiteta profesije pedagog, nastavlja se putovanje sa akcentom na praksu kao nastavkom segmenta obrazovanja i samoaktualizacije. Učesnici su imali prilike da se opredele za sekciju u okviru koje će raditi. Ponuđene su tri teme i, naravno, tri slušaonice:Rad pedagoga u školi : stanje, problemi, perspektivaRad pedagoga u predškolskoj ustanovi: stanje, problemi, perspektivaPotreba i mogućnosti profesionalnog angažovanja pedagoga u institucijama socijalne zaštite, kulture, medijima…..Rad  učesnika se, pretežno, odvijao dijalogom i završio se konačnim, zaključnim plenarnim izlaganjem moderatora na osnovu dvodnevnog razmatranja koji je učesnicima ponudio neki novi stav, novi početak ili … ???ZAKLjUČAK ili da li se otkrio identite profesije pedagog?Neosporno je bilo zaključiti da se pedagog suaočava sa velikim brojem izazova u svom radu praćenom zadacima visoke odgovornosti. Zajedničkim radom i diskusijom dotakli smo se, gotovo, svih oblasti rada u školi i vrtićima. Podstakla nas je diskusija o: mentorstvu, standardima rada škole, standardima postignuća […]


Identitet profesije pedagoga u savremenom obrazovanju II deo

Ovo je drugi deo mog viđenja nacionalno naučnog skupa pedagoga, koji je održan krajem januara na Filozofkom fakultetu u Bg. Prvi deo možete pročitati ovde … Slušaonica 103Otvorena za za temu : „Unapređivanje prakse obrazovnog rada kao izazov profesije pedagog“ U okviru ove teme bilo je sedam saopštenja:Milica Mitrović: „Sociokulturni pristup nastavi i angažovanje pedagoga u nastavi“Lidija Miškeljin: „Uloga pedagoga u građenju značenja i razvijanju prakse dečjeg vrtića“ Branka Aleksendrić: „Načini razumevanja i konceptualizovanja školskog učenja“Sofija Vujović: „Profesionalno delovanje pedagoga: viđenje vaspitača i pedagoga“Maša Avramović: „Uloge pedagoga u muzeju“Elena Marković: „Uključenost u projekat i promena stavova o inkluziji kod nastavnika“Bojana Perić Prkosovački „Razmena mladih profesionalaca“ – prikaz projekta međunarodne razmene učenika stručnih školaIzneta mišljenja ukazuju na postojanje široke lepeze sistema u kojima je uključen pedagog sa svim svojim znanjima, kompetencijama i metodama kojima inovira, podstiče i podržava programe koje će unaprediti postojeći obazovni i vanobrazovni sistem. Akcenat je na praksi, metodama i […]


Identitet profesije pedagoga u savremenom obrazovanju I deo 7

Nekoliko narednih tekstova su prikaz nacionalno naučnog skupa pedagoga, koji je održan 30.  i 31. janunara na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Skupu je prisustvovala naša koleginice Jasmina Momčilović, pedagog u OŠ Dušan Radović Bor, koja iznosi svoje  utiske.Cilj naučnog skupa bio je da se, sa jedne strane, razmotre značaj, potrebe i mogućnosti angažovanja stručnog profila pedagog u obrazovnoj praksi, a sa druge strane, sagledati specifičnost i složenost zahteva koje profesionalno delovanje pedagoga podrazumeva u uslovima savremenih promena obrazovanja. Naučni skup je održan u okviru projekta Instituta za pedagogiju i andragogiju: „Modeli procenjivanja i strategije unapređivanja kvaliteta obrazovanja u Srbiji (br. 179060) koje finansira Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije i Razvojnog plana Pedagoškog društva Srbije.Prvi danNaučni skup pedagoga bio je organizovan u okviru sekcija koje su bile otvorene planernim izlaganjem. Svaka sekcija se bavila određenom temom koje su bile osmišljene tako da pokrivaju veća polja delovanja rada pedagoga. Rekla […]