Identitet profesije pedagoga u savremenom obrazovanju II deo


ped_02

Ovo je drugi deo mog viđenja nacionalno naučnog skupa pedagoga, koji je održan krajem januara na Filozofkom fakultetu u Bg. Prvi deo možete pročitati ovde … 

Slušaonica 103

 • Otvorena za za temu : „Unapređivanje prakse obrazovnog rada kao izazov profesije pedagog“ U okviru ove teme bilo je sedam saopštenja:
 • Milica Mitrović: „Sociokulturni pristup nastavi i angažovanje pedagoga u nastavi“
 • Lidija Miškeljin: „Uloga pedagoga u građenju značenja i razvijanju prakse dečjeg vrtića“
 •  Branka Aleksendrić: „Načini razumevanja i konceptualizovanja školskog učenja“
 • Sofija Vujović: „Profesionalno delovanje pedagoga: viđenje vaspitača i pedagoga“
 • Maša Avramović: „Uloge pedagoga u muzeju“
 • Elena Marković: „Uključenost u projekat i promena stavova o inkluziji kod nastavnika“
 • Bojana Perić Prkosovački „Razmena mladih profesionalaca“ – prikaz projekta međunarodne razmene učenika stručnih škola

Izneta mišljenja ukazuju na postojanje široke lepeze sistema u kojima je uključen pedagog sa svim svojim znanjima, kompetencijama i metodama kojima inovira, podstiče i podržava programe koje će unaprediti postojeći obazovni i vanobrazovni sistem. Akcenat je na praksi, metodama i različitim konceptima kao i na transparentnosti rada pedagoške službe koja će se podjednako dobro snaći u vrtićima, školama, muzejima kao i u mnogobrojnim projektima i programima.

Slušaonica 104

Profesionalci, pedagozi-praktičari zašli su u neiscrpnu temu koja se ispostavila jako važnom radi određivanja smernica za daljim radom. Gde smo mi, učenici, roditelji, nastava… Kako pratiti egfekte učenja, znanja i svega ostalog što se može ispitati i istražiti, razmotreno je u okviru teme: „Istraživački rad pedagoga kao izazov profesije pedagog“ U okviru ove teme bilo je tri izlaganja:

 • Nataša Matović i Ivana Luković: „Metodološko obrazovanje budućih pedagoga“
 • Radovan Antonijević: „Istraživački rad pedagoga u funkciji unapređivanja procesa vrednovanja postignuća učenika“
 • Jelena Stamatović i Aleksandra Milošević: „Istraživačka uloga pedagoga u savremenoj školi“

Kao realan prikaz diskusije koja se vodila u okviru ove teme moglo bi realno poslužiti prikaz dela istraživanja objavljenog u zborniku radova istoimenog skupa (Jelena Stamatović i Aleksandra Milošević) a tiče se relevantnih teme kojima se bavi pedagog. Da li je to dovoljan izvor istraživanja ili pokriva samo deo obrazovne prakse, procenite sami.

Zastupljenost različitih istraživačkih oblasti školskog pedagoga

ped_graf

Slušaonica 105

Sekcija koja se bavila temom: „Razvijanje saradničkih odnosa pedagoga sa ostalim akterima obrazovnog rada“ Obzirom na potrebe savremenog društva i savremene koncepcije rada, neosporno je postojala potreba baviti se saradničkim odnosima u okviru potreba prakse. Putovanje do partnerstva podrazumeva saradnju sa porodicom, učenicima i nastavnicima.

U šest izlaganja predstavljena nam je potreba za timskim radom i sagledavanje sistema obrazovanja kao otvorene paradigme koju treba menjati i oblikovati preme potrebama deteta i svim ostalim akterima.

 • Dragana Pavlović Breneselović: „Partnerstvo sa porodicom: tri paradigme, dva modela, jedna ili više stvarnosti“
 • Lidija Radulović i Milan Stančić: „Kako nastavnici vide saradnju sa pedagogom“
 • Tatjana Ristivojević i Mirjana Marković: „Putovanje do partnerstva“ Tatjana Ristivojević:“Timski rad – imperativ u uvođenju procesa programiranja u jaslicama“
 • Simka Vukojević, Jovana Maksimović i Mirjana Milanović: „Pedagog kao stručni saradnik u školi – istorijska perspektiva“ .

U sledećem članku prikaz i osvrt na drugi dan skupa …

Slika preuzeta sa fb stranice Pedagoškog društva

Leave a comment

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *