Oznaka ocenjivanje


Eh ta ocena … 12

Trenutno je aktuelno zaključivanje ocena. Nije tako dramatično kao na kraju godine, ali ima i ovde nelagodnosti. Zaključio sam ocene u dva odeljenja i uglavnom imao poklapanja sa učeničkim razmišljanjima. Ali sam ipak naišao na jednu nedoumicu. Nastavnik se mora držati određenih pravila kod zaključivanja ocena. Uglavnom učenici ne znaju ta pravila (pa čak ni mnogi nastavnici) i tu može doći do nezadovoljstva. Jednom učeniku sam morao zaključiti ocenu iako znam da bi on trebao imati veću ocenu, ali brojke tako ne kažu. A drugom učeniku sam takođe dao nižu ocenu ali vodeći se nekim svojim sudom. Prvi učenik je imao dve četvorke i tu nema priče … lako je, dok je drugi imao samo jednu peticu koju je dobio na nekom grupnom radu. Nisam bio siguran u njegovo znanje, a morao je imati najmanje 2 ocene da bi mogao zaključiti, radio je nešto na računaru i dobio trojku. Po […]


Građevina saznavanja

Koliko puta čujem bes učenika na hodniku: “I sve sam rekla kako je i ona i dobila sam 4″. Čak i kad dođu na moj čas još uvek su pod utiskom da su odgovarali od A do Š i da nisu dobili peticu. Izgubim uvek nekoliko minuta da im objasnim da je za puko prepričavanje najveća ocena 3, ali mi ne veruju. Da li navika iz osnovne škole, ali učenici bukvalno uče onako kako je nastavnik ispredavao. A obzirom da 90% nastavnika predaje “frontalno držeći govor” učenici misle da i oni tako trebaju prilikom odgovaranja. Ne znam koliko je nastavnicima poznato i ne znam kakav je pravilnik ocenjivanja u osnovnoj školi, ali u srednjoj ako učenik zna termine, neke činjenice, shvata glavnu ideju i kaže svojim rečima ono što je od nastavika dobio na prethodnim časovima, to spada u nizak nivo saznavanja, da kažemo ocene dva ili eventualno tri. Zavisi […]