Oznaka testovi


Eh ta ocena … 12

Trenutno je aktuelno zaključivanje ocena. Nije tako dramatično kao na kraju godine, ali ima i ovde nelagodnosti. Zaključio sam ocene u dva odeljenja i uglavnom imao poklapanja sa učeničkim razmišljanjima. Ali sam ipak naišao na jednu nedoumicu. Nastavnik se mora držati određenih pravila kod zaključivanja ocena. Uglavnom učenici ne znaju ta pravila (pa čak ni mnogi nastavnici) i tu može doći do nezadovoljstva. Jednom učeniku sam morao zaključiti ocenu iako znam da bi on trebao imati veću ocenu, ali brojke tako ne kažu. A drugom učeniku sam takođe dao nižu ocenu ali vodeći se nekim svojim sudom. Prvi učenik je imao dve četvorke i tu nema priče … lako je, dok je drugi imao samo jednu peticu koju je dobio na nekom grupnom radu. Nisam bio siguran u njegovo znanje, a morao je imati najmanje 2 ocene da bi mogao zaključiti, radio je nešto na računaru i dobio trojku. Po […]