Oznaka popuni praznine


Čas prava

Među nastavnicima vlada mišljenje da časove nekih predmeta možete učiniti interesantnim a kod nekih je to nemoguće. Takođe vlada i mišljenje da su neki časovi interesantni sami po sebi zbog specifičnosti (informatika, fizičko) a drugi su dosadni sami po sebi (teorijski predmeti). Mislim da nije tako i da se svaki čas  može učiniti interesantnim. Ali učiniti čas interesantnim ne znači da je on kvalitetan. Danas sam bio na času Prava, obrađivani su rokovi (a pravo nevolim, mada mi u poslednje vreme itekako treba) i čas mi je prošao za tren. Moja kolegenica Violeta Trajković čas je krenula sa malim brainstormin-gom, zatim su učenici na ispisanu reč na tabli ROKOVI dodavali termine koji ih asociraju čija se početna slova poklapaju sa slovima ROKOVI (ispuni slova …). U sledećoj fazi časa podeljen je nastavni materijal, tekst sa prazninama, koje su učenici popunjavali. Nakon toga i kratke diskusije, na poslednjoj fazi učenici su […]