Oznaka semiar ocenjivanje


Seminar o ocenjivanju 1

Kao i svaki zimski raspust (koji važi za učenike a ne za nastavnike) uvek iskoristimo za neki seminar. Ovog puta je to bio seminar o ocenjivanju. Akreditovani seminar Zavoda za vrednovanje, koga su vodile Ljiljana Tešanović i Ljiljana Stojanović iz Tehničke škole Zaječar. Generalno ovakav seminar uvek vredi, mislim na temu, jer ocenjivanje predstvalja bolnu tačku obrazovnog procesa i vredi čuti nove informacije. Na seminaru smo se bukvalno smrzli. Jer grejanje se za škole izgleda isključi kada su učenici na raspustu. Moja očekivanja od ovog seminara su bila mnogo velika, ali izgleda da sam promašio seminar. Ne znam kako moje kolege ali ja na ovom seminaru nisam baš shvatio koje tehnike i metode ocenjivanja u kom trenutku da primenim. Kasnije su mi rekli da to i nije cilj ovog seminara. Uglavnom su obrađivane funkcije ocenjivanja, nešto malo o Blumovoj taksonomiji i kako učeniku obrazložiti ocenu. Korisne stvari ali … pre […]