Oznaka Blumova taksonomija


Seminar o ocenjivanju 1

Kao i svaki zimski raspust (koji važi za učenike a ne za nastavnike) uvek iskoristimo za neki seminar. Ovog puta je to bio seminar o ocenjivanju. Akreditovani seminar Zavoda za vrednovanje, koga su vodile Ljiljana Tešanović i Ljiljana Stojanović iz Tehničke škole Zaječar. Generalno ovakav seminar uvek vredi, mislim na temu, jer ocenjivanje predstvalja bolnu tačku obrazovnog procesa i vredi čuti nove informacije. Na seminaru smo se bukvalno smrzli. Jer grejanje se za škole izgleda isključi kada su učenici na raspustu. Moja očekivanja od ovog seminara su bila mnogo velika, ali izgleda da sam promašio seminar. Ne znam kako moje kolege ali ja na ovom seminaru nisam baš shvatio koje tehnike i metode ocenjivanja u kom trenutku da primenim. Kasnije su mi rekli da to i nije cilj ovog seminara. Uglavnom su obrađivane funkcije ocenjivanja, nešto malo o Blumovoj taksonomiji i kako učeniku obrazložiti ocenu. Korisne stvari ali … pre […]


Čitanje ishoda 2

Ono što sam primetio u svojoj školi i kod mojih kolega nastavnika je veliki nedostatak komunikacije nekih viših institucija i same škole. Konkretno, moja škola je u pilot projektu i imamo ogledne profile kod kojih su nastavni progami pojedinih predmeta pisani po principu Obrazovanja zasnovanog na ishodima. U školi je grupa nastavnika koja je veoma aktivna u projektu i može da sagleda taj način rada. Da vidi probleme … da se potrudi da ih ukloni …. i da svoju nastavu učini kvalitetnim. To svoje iskustvo su stekli kroz razne seminare u projektu. Veliki problem u našoj nastavi je što ostali nastavnici nisu prošli te seminare ili bar one bitne (logično nema pare za to) i oni rade na jedan drugi način. Neću reći ni bolji ni gori, jer nisam kompetentan za to, ali u svakom slučaju drugačiji. Obzirom da reforma našeg sistema propagira Obrazovanje zasnovano na ishodima a i ja […]