Magični zid 5


Tok obuke

Nastavnik deli učenike na  dve grupe. Svaka grupa će odgovarati na više pitanja tako da svaki član grupe mora da odgovori najmanje na jedno pitanje. Zbog toga, je neophodno da se odredi redosled u grupi za odgovaranje.
Da bi se odredio tim koji prvi bira pitanje, baca se kocka. Pomoću projektora i računara prikazuje se šema pitanja – “Magični zid”. Pitanja su predstavljena brojčanim vrednostima po složenosti. Jednostavnija pitanja prikazana su manjim vrednostima, a složenija većim. Grupe se naizmenično smenjuju. Prva grupa bira prvo pitanje prema željenom broju bodova napisanim na  Magičnom zidu. Po redosledu u grupi, koji je unapred određen, učenici biraju pitanje i odgovaraju.  Odgovor koji je prvi dat uzima se u obzir. Ako je odgovor tačan, prva grupa dobija odgovarajući broj bodova, koji je prikazan na Magičnom zidu U slučaju da je odgovor pogrešan druga grupa dobija mogućnost da odgovori na pitanje. Ta grupa, u slučaju tačnog odgovora, nagrađuje se polovinom bodova.
Ukoliko se nekoj grupi kao pitanje pojavi Džoker, upisuju se bodovi bez odgovaranja. Pobednik je ona grupa koja osvoji više bodova, nakon otvorenih svih pitanja na Magičnom zidu.

Komentar

Ovu metodu učenici bi trebalo da prihvate kao jednu igru u kojoj se takmiče dva tima . Nastavnik rukovodi igrom. Magični zid kod učenika razvija takmičarski duh, provera znanja učenika je zanimljiva jer se razlikuje od klasičnih načina. Moguće je organizovati odgovaranje tako što će svaka grupa odrediti člana koji će davati odgovore (govornika), a pre odgovora svi članovi grupe će se međusobno konsultovati. Vreme za davanje odgovora neophodno je ograničiti. Magični zid, može se kreirati, tako što će učenici da sastave pitanja na koje će odgovarati suprotna grupa.

Materijali:

Računar, projektor

Primeri

Upotreba

Metoda se može koristiti kao priprema za test ili pri sistematizaciji.


Leave a comment

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

5 thoughts on “Magični zid

 • Nikola

  postavlja se pitanje da li ovo jesu zaista nastavne metode ili su ovo oblici rada u nastavi.

  Nastavne metode su nacini rada ucenika i nastavnika u nastavnom procesu, a ovo bi bio oblik rada u nastavi. Nastavna metoda bi bila mozda diskusija ili rad ucenika u grupama ( sto je opet u literaturi diskutabilno sta je )

 • Zoran

  Zdravo Nikola,
  dobrodošao u večitu diskusiju oko metoda i oblika rada.

  Ja često imam žučne diskusije sa pedagozima oko toga. Ne šta je oblik ili šta je metod, već da je to apsolutno nebitno. Sasvim je moguće da ste Vi u pravu, ali za kvalitetnu realizaciju časa je skroz nebitno. Ako postanemo robovi administracije i vodimo računa o tome šta je oblik rada a šta nastavna metoda, i pokušavamo da se time vodimo prilikom pripreme časa, izgubićemo kreativnost i ideje za kvalitetan čas.
  Ako mi dobro osmislimo čas i ako ga jasno u pedagoškim razmišljanjima predstavimo da kad bilo koji naš kolega uzme tu pripremu može da sprovede čas kako treba, to je uspeh. A da li je tamo pisalo da je rad u grupi metoda ili oblik rada skroz je nebitno.

 • Ivanković Željko

  Bio bih Vam veoma zahvalan ako bi mi pomogli da pronađem instalacioni program za“magični zid“