Situacije za učenje 3


dog_cheating_cat_school_test_hg_clrNastavljamo sa pričom o planiranju nastave po Berlinskom modelu. Nakon priče o analizi uslova, pedagoškim namerama, didaktičkoj podeli nastavne oblasi i metodskim razmišljanjima za čas dolazimo do sledećeg koraka: situacije za učenje.  Situacija za učenje je veoma dobar način da učenicima predstavite sadržaj kroz neki problem iz života. I oni, pokušavajući da reše taj problem u stvari uče. Situacija za učenje je tekst koji se sastoji od nekoliko delova.

Prvi deo je kratak opis okruženja u kome stavljamo učenike. Smislimo neki primer iz života i pokušamo da učenike stavimo u ulogu nekog aktera. Najčešće to treba biti primer iz prakse konkretnog profila za koje se školuju učenici. Ako je u pitanju ekonomija, učenika stavimo u ulogu nekog administrativnog radnika, knjigovođe … ako je u pitanju turizam, onda npr. turističkog vodiča.

Primer za to može biti: Zaposlen si u firmi „Plastika“ na poslovima nabavke robe. Firma postoji već 10 godinai uspešno se bavi proizvodnjom dečijih igračaka od plastike. Tvoj posao u firmi je da nabavljaš sirovinu za izradu igračaka.
Zatim sledi konkretna situacija koja se desila u firmi. Uglavnom je to nešto uobičajno za tu vrstu poslova.

Primer: Kada si ujutru došao na posao sačekao te je dopis iz sektora proizvodnje, kojim se zahteva 300 kg plastike i 100 kg lepka. Ovim već učenik stvara sliku šta se dešava u jednoj firmi na jednom radnom mestu.

Sledeći korak predstavlje konkretan zadatak koji učenik treba da reši. Taj zadatak bi trebao biti tako strukturiran da sadrži i neka teoretska znanja i praktičan rad. Ta teorijska podloga bi se trebala sastojati od dva – tri pitanja a praktičan rad od jednog zadatka. U našem slučaju bi moglo biti:

Potrebno je da uradiš sledeće:

  • dopis koji je stigao iz proizvodnje je dokument koji se zove ____________
  • nakon primanja tog „dopisa“, tvoj sledeći korak je: __________________________________ _____________________
  • napravi dokument kojim ćeš naručiti robu od dobavljača

Time učenik dobija jednu situaciju koju treba da reši. Naravno on to ne može rešiti bez pomoći jer je za njega sve to novo, ali će on dobiti nastavni materijal u štampanom obliku, kao i konkretna gotova dokumenta koja se od njega traže pa će sam dolaziti do rešenja uz pomoć tih materijala.

Ovima dobijamo to da nastavnik samo posmatra rad učenika i po potrebi asistira učenicima ako nešto ne mogu sami da urade. Ovo problemsko učenje je veoma kvalitetno za učenike jer sami dolaze do rešenja i sami stvaraju sliku jednog radnog procesa.

Primeri situacije za učenje:

situacija 1 (62,2 KB pdf)

situacija 2 (50,8 KB pdf)


Leave a comment

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

3 thoughts on “Situacije za učenje

  • Marija

    Veoma mi se sviđa ovakav način učenja. Vrlo kreativno i verujem da je učenicima mnogo zanimljivije da na ovaj način savladaju određenu oblast i da će je na ovaj način i bolje upamtiti. Svaka čast! 🙂