Pegagoške namere i značaj teme


Pedagoške namere

pedagoske namere

Kada planiramo nastavu, osim obrzovnog sadržaja moramo voditi računai o pedagoškom aspektu. Šta je u stvari ono što nastavnik želi na svom času da postigne?

Nastava je događaj koji je orijentisan ka cilju. Svaki nastavnik mora pri planiranju nastave da razmišlja o pedagoškim intencijama, tj kojim ciljevima u nastavi teži. Mora voditi računa o tome da li učenici trebaju da steknu znanja, veštine ili uverenja. Potrebno je proveriti da li nastava učenicima treba da prenese pragamatične veštine, kao i to da li su u prvom planu određene veštine ili učenici treba da kroz vežbanje steknu navike.

U pedagoškim namerama potrebno je predstaviti na koji ćemo način učenike uvesti u nove sadržaje. Kako povezati životne situacije koje su njima poznate sa novim situacijama a da ih u startu ne odbijemo od teme. Definišemo kako će tok nastave uticati na učenike, da li ih prepustiti individulanom ili grupnom radu. Pedagoške namere takođe ne pišem za svaki čas, mada bi generalno trebalo ali pišam ih za pojedin modul ili oblast.

Primeri pedagoškoh namera:

pedagoske namere 1 (52 KB pdf)

pedagoske namere 2 (50 KB pdf)

Značaj teme

Mnogo puta se ne slažem sa nastavnim planom i programom, pa onda modifikujem svoje planove po mojoj proceni. Naravno to sve u dozvoljenim granicama. Puno puta neke oblasti ili nastavne jedinice nisu od istog značaja za sva obrazovne profile. Tada se nekom času mnog više pažnje posvetim kod jednog odeljenja a kod drugog to odradim samo informativno. Značaj teme nam pomaže da predstavimo koliko je ta tema važna učenicima. Da li im je potrebna za savladavanje ostalog gradiva iz tog predmeta, ili je potreban da bi bolje razumeli neki drugi predmet ili možda im je neophodna za posao kada završe školu. Značaj teme bi se trebao pisati za svaku pripremu.

Primeri značaja teme za učenike:

značaj teme (37 KB pdf)

Leave a comment

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *