Kategorija Opis časova


Drugi dvočas obrade teksta 2

Obzirom da mi se svideo prvi čas koji sam odradio po Klipertu, rešio sam tako da odradim drugi. Kako je ovo još uvek malo duži uvod u obradu teksta a i učenici uglavnom ovo znaju, pripremio sam im materijal koji se odnosio na oblikovanje teksta. Taj radni list je imao četiri pasusa i u njemu ukratko opisano: selektovanje teksta,  oblikovanje teksta (meni Format/Font), stilovi i kopiranje teksta. Ali da im tekst ne bi bio dosadan opet sam izostavio naslove pojedinih pasusa kao i mnoge pojmove u pasusima. To su morali sami da upišu ali su imali pravo da koriste računar. A dao sam im i neke slike u štampanom obliku da povežu sa tekstom. Nakon te informacije dobili su mali radni zadatak da srede nešto u nesređenom tekstu. Fazu informisanja su odradili odlično a ovde je bilo malo pitanja. Logično jer su u fazi informisanja radili u paru a u […]


Prvi časovi obrade teksta 2

Uvek oduševljen nečim novim rešio sam da probam da učenicima predstavim teoretske sadržaje na jedan drugi način. Obzirom da se radi o prvim časovima o programu za obradu teksta, potrebno je malo teorije da bi kasnije učenici znali da praktično rade. I baš mi se sviđa kako je prošao ovaj deo u pokušaću stalno da koristim malo teorije mada neznam da li je to uvek izvodljivo. Čas sam podelio na faze i planirao da oni sve sami odrade. Najveći akcenat sam stavio na informisanje i na osiguranje znanja. Početnih pet minuta motivacije sam iskoristio za razgovor kojih sve programa za obradu teksta ima i odakle ti programi kod nas u računaru. Onda sam ih podelio u parove i dao im radni list koji je sadržao 5 pasusa kojima su trebali dati naslove. Pasusi su bili sa tekstom o radnom okruženju, podešavanju margina, opciji pomoći, veličini i orijentaciji papira i snimanju […]


Čas prava

Među nastavnicima vlada mišljenje da časove nekih predmeta možete učiniti interesantnim a kod nekih je to nemoguće. Takođe vlada i mišljenje da su neki časovi interesantni sami po sebi zbog specifičnosti (informatika, fizičko) a drugi su dosadni sami po sebi (teorijski predmeti). Mislim da nije tako i da se svaki čas  može učiniti interesantnim. Ali učiniti čas interesantnim ne znači da je on kvalitetan. Danas sam bio na času Prava, obrađivani su rokovi (a pravo nevolim, mada mi u poslednje vreme itekako treba) i čas mi je prošao za tren. Moja kolegenica Violeta Trajković čas je krenula sa malim brainstormin-gom, zatim su učenici na ispisanu reč na tabli ROKOVI dodavali termine koji ih asociraju čija se početna slova poklapaju sa slovima ROKOVI (ispuni slova …). U sledećoj fazi časa podeljen je nastavni materijal, tekst sa prazninama, koje su učenici popunjavali. Nakon toga i kratke diskusije, na poslednjoj fazi učenici su […]


Jedan četvoročas – uvod u internet 2

Radi se o modulu Internet i ovo su prvi časovi. Obzirom da je njima bilo ovo delimično poznato iskoristio sam metodu Ekspertska slagalica. Najpre sam učenike podelio u osnovne grupe. Imao sam 4 grupe i njima dao zadatak da naprave određeni strip na temu. Teme su bile iz svakodnevnog života ali uglavnom da se u stripu objašnjava „skidanje“ nekog dokumenta sa sajta. Taj strip su radili kući i imali su nedelju dana da ga naprave do sledećeg časa. Nakon osnovnih grupa, otišli su u ekspertske grupe u kojima su dobili nastavni materijal koji im je bio potreban za izradu stripa. Taj nastavni materijal su izučavali oko 60 minuta. Nakon povratka u osnovne grupe svaki ekspert je doneo potrebno znanje u svoju grupu i imali su vremena da pitaju nastavnika sve što im nije bilo jasno u materijalu za učenje. Kući su pravili stripove koje su prezentovali na prvom času naredne […]