Monthly Archives: јануар 2009


Didaktička struktura nastavne oblasti 6

Za one koji prate Berlinski model, evo jedne interesantne novine. Ovo takođe nije novina jer naši pravilnici jasno vide tematsko planiranje ali se kod nas uglavnom koristi mesečno. Kao što je poznato kada dobijemo predmete koje ćemo držati te godine, krenemo da pravimo naše planove. Dužni smo da napravimo globalni plan i da ga predamo PP službi. Naravno to lako završimo jer upisujemo samo module (nastavne oblasti) i broj časova. Apslolutno bespotrebno ali ajde. Sledeće planiranje je mesečno, kada razrađujemo nastavne jedinice po časovima u toku narednog meseca. Planiramo šta i kako ćemo raditi i to unosimo u mesečni plan (ako nekom zatreba …) Malo mi je čudan taj mesečni ali je dobar kao podsetnik i mnogo se iz njega može videti. Sledeći planovi koje radimo su pripreme za čas, koje su po meni takođe neophodne (samo zavisi u kojoj formi). E, pored ovog mesečnog planiranja postoji i tematsko planiranje, […]


Prvi časovi obrade teksta 2

Uvek oduševljen nečim novim rešio sam da probam da učenicima predstavim teoretske sadržaje na jedan drugi način. Obzirom da se radi o prvim časovima o programu za obradu teksta, potrebno je malo teorije da bi kasnije učenici znali da praktično rade. I baš mi se sviđa kako je prošao ovaj deo u pokušaću stalno da koristim malo teorije mada neznam da li je to uvek izvodljivo. Čas sam podelio na faze i planirao da oni sve sami odrade. Najveći akcenat sam stavio na informisanje i na osiguranje znanja. Početnih pet minuta motivacije sam iskoristio za razgovor kojih sve programa za obradu teksta ima i odakle ti programi kod nas u računaru. Onda sam ih podelio u parove i dao im radni list koji je sadržao 5 pasusa kojima su trebali dati naslove. Pasusi su bili sa tekstom o radnom okruženju, podešavanju margina, opciji pomoći, veličini i orijentaciji papira i snimanju […]


Metodska razmišljanja

Ovde dolazimo do jednog veoma bitnog elementa u planiranju nastave.  Kada uopšte razmišljate o nekom času koji trebate da održite ono što vam prvo padne na pamet je kako će taj čas izgledati. Čak i kad ne stignem da pripremim čas kako želim, ja na čas krenem sa nekom idejom kako ću improvizovati i realizovati čas. Metodska razmišljanja je ustvari postavka metoda tokom plana toka časa. Metode aktivne nastave su veoma lep i snažan alat u nastavi, ali mogu da budu veoma opasne. Pogotovu ako ih ne koristimo kako treba a i za ono što treba. Na početnim seminarima sam se oduševljavao metodama (a i dan danas) ali kada sam to krenuo da primenjujem na časovima nije bilo baš tako glatko. Metode NIKADA ali NIKADA ne smeju biti cilj časa. Jeste da one unose dinamiku na času i da učenici to vole ali ne trebamo se truditi da čas prilagodimo […]


Pegagoške namere i značaj teme

Pedagoške namere Kada planiramo nastavu, osim obrzovnog sadržaja moramo voditi računai o pedagoškom aspektu. Šta je u stvari ono što nastavnik želi na svom času da postigne? Nastava je događaj koji je orijentisan ka cilju. Svaki nastavnik mora pri planiranju nastave da razmišlja o pedagoškim intencijama, tj kojim ciljevima u nastavi teži. Mora voditi računa o tome da li učenici trebaju da steknu znanja, veštine ili uverenja. Potrebno je proveriti da li nastava učenicima treba da prenese pragamatične veštine, kao i to da li su u prvom planu određene veštine ili učenici treba da kroz vežbanje steknu navike. U pedagoškim namerama potrebno je predstaviti na koji ćemo način učenike uvesti u nove sadržaje. Kako povezati životne situacije koje su njima poznate sa novim situacijama a da ih u startu ne odbijemo od teme. Definišemo kako će tok nastave uticati na učenike, da li ih prepustiti individulanom ili grupnom radu. Pedagoške […]


Analiza uslova. Element planiranja nastave 1

Analiza uslova spada u element planiranja nastave na koje nastavnik ne može da utiče. Nastava je povezana sa određenim pretpostavkama kako od strane nastavnika tako i od strane učenika. Učenici i pre nego što upoznaju predmetnog nastavnika već znaju sa čim se susreću. Neke informaije su dobili od svojih prijatelja, nebitno da li su tačne ili ne. Tako i nastavnik pre nego što uđe u odeljenje stvara neku sliku na osnovu svog iskustva sa istim profilom od prethodnih godina ili na osnovu utisaka kolega koji su već bili u tom odeljenju. Razlikujemo dve vrste pretpostavki: Antropološke pretpostavke Društveno kulturne pretpostavke Antropološke pretpostavke: Na komunikaciju na času, kao i na postizanje ciljeva utiču razni faktori kao npr. dob, pol, lična raspoloženja … U svakoj nastavi  pretpostavlja se izvestan stepen prilagođavanja učenika na karakteristike nastave inače nastava ne bi mogla da se održi. Tako i sam nastavnik koliko toliko mora da se […]


Berlinski model planiranja nastave 3

Ovaj naziv baš lepo zvuči i daje neku novu – savremenu notu planiranju nastave. Nije nešto epohalno drugačiji od klasičnog planiranja, ali je po meni funkcionalniji i efikasniji. Uglavnom se odnosi na planiranje aktivno orijentisne nastave, odnosno nastave u kojima učenici imaju aktivnu ulogu na času. Kroz ove tekstove predstaviću neke elemente u planiranju nastave, koje imaju veliku ulogu u nastavnom procesu, a to su: Analiza uslova, Pedagoške namere, Značaj teme, Didaktička struktura nastavne oblasti – modula, Metodska razmišljanja, Plan toka časa, Nastavni materijal i sredstva Ciljevi nastave Znači, da bi uspešno planirali (a kasnije videćemo i realizovali čas) potrebno je proći sve ove delove. Naravno ne planiramo svaki deo za svaki čas, neki delovi se planiraju za oblasti (module) a neki za čas ili dvočas, tročas … Ako svakom delu (fazi) pristupimo krajnje profesionalno, moći ćemo veoma lako voditi odeljenje (ili grupu) kroz gradivo. I to sa visokim kriterijumima. […]


Obuka u birou (1) „E, sinko, toga u moje vreme nije bilo…“

Pre nekoliko meseci su mi postavili sledeće pitanje: „Da ponovo upisuješ ekonomsku školu da li bi opet upisala ekonomskog tehničara ili neki od oglednih profila?“ Moj odgovor je bio da bih sigurno upisala neki ogledni profil. A zašto? Pa, pored opštih prednosti u pogledu aktuelnosti ovih novih profila tu je, pre svega, obuka u birou kao nastavni predmet koji čini njihovu okosnicu i koji, po meni, izdvaja ogledne profile od klasičnih profila koje smo mi pohađali. Meni se, pre svega, svideo sam koncept simulacije rada preduzeća. U ovakvom načinu rada uloga i nastavnika i učenika je izmenjena u odnosu na tradicionalnu nastavu. Nastavnik dobija i ulogu direktora, koji upravlja preduzećem, rukovodi, nadgleda rad… a učenik dobija i ulogu radnika zaposlenog u preduzeću koji izvršava dobijene zadatke, donosi odluke, organizuje poslovanje, sarađuje sa drugim zaposlenima, sa okruženjem… Samim tim, učenik ovde gubi pasivnost i dobija aktivnu ulogu jer je prinuđen da […]


Seminar o ocenjivanju 1

Kao i svaki zimski raspust (koji važi za učenike a ne za nastavnike) uvek iskoristimo za neki seminar. Ovog puta je to bio seminar o ocenjivanju. Akreditovani seminar Zavoda za vrednovanje, koga su vodile Ljiljana Tešanović i Ljiljana Stojanović iz Tehničke škole Zaječar. Generalno ovakav seminar uvek vredi, mislim na temu, jer ocenjivanje predstvalja bolnu tačku obrazovnog procesa i vredi čuti nove informacije. Na seminaru smo se bukvalno smrzli. Jer grejanje se za škole izgleda isključi kada su učenici na raspustu. Moja očekivanja od ovog seminara su bila mnogo velika, ali izgleda da sam promašio seminar. Ne znam kako moje kolege ali ja na ovom seminaru nisam baš shvatio koje tehnike i metode ocenjivanja u kom trenutku da primenim. Kasnije su mi rekli da to i nije cilj ovog seminara. Uglavnom su obrađivane funkcije ocenjivanja, nešto malo o Blumovoj taksonomiji i kako učeniku obrazložiti ocenu. Korisne stvari ali … pre […]


Kako pripremiti čas 1

Drugi deo seminara/druženja sa mojim kolegama  bio je takođe u  subotu  27. decembra. Radni naziv „skupa“ bio je: Kako da ubijem vreme? Celodnevna radionica  odnosila se na planiranje i pripremanje nastave i to na jedan novi pristup. Kada dobijemo predmete, tamo negde u julu ili krajem avgusta, krenemo da pravimo neke planove kako ćemo realizovati taj predmet kroz nastavne oblasti, teme, jedinice. Pravimo globalne planove, mesečne planove i pripreme za čas. Smatram da svaki nastavnik mora da ima svoje planove i pripreme, ali kakvi oni trebaju biti je već stvar diskusije. Novi pristup planiranju nastave, poznat kao Berlinski model, nam omogućava da u potpunosti sagledamo naš predmet od globalnog planiranja preko temastskog do planiranja časa, mada je uglavnom to nekoliko časova. Zašto nekoliko? Pa aktivna nastava koju sada energično zagovaram teško se izvodi samo za jedan čas. Ipak ako učenici preuzmu aktivnu ulogu na času moramo očekivati da je nemoguće […]


Ko to piše udžbenike? 2

Da li znate ko piše knjige odnosno udžbenike za učenike? Do skora sam mislio da je taj posao rezervisan za neke monopoliste sa fakulteta koji se time bave i zarađuju novac. Ali otkad često idem za Bg i tamo vidim kako to funkcioniše, video sam da je moguće napisati udžbenik i ako niste iz Bg-a. Pogotovu je dobro da udžbenik pišu nastavnici, koji dugo godina rade na tom predmetu i imaju uspehe u nastavi. Više puta sam se žalio na neke udžbenike, kako nisu lepo nepisani ili imaju grešaka. Tek skoro video sam koliko ima posla oko izdavanja udžbenika i koliko tu truda i strpljenja treba. Udžbenik Pravo za III razred, obrazovni profil FA, napisala je moja kolegenica Violeta Trajković. Izdavač je Zavod da udžbenike Beograd. Po mojim kriterijumima udžbenik je odlično urađen (iako pravo ne volim ali mi je neophodno u zadnje vreme).Tražio sam nešto i lako našao kao […]